پرنده در دست

معنی : همجنس باز

محل : لبنان، لیبی، عربستان صعودی

یکی از چندین حرکتی که در خاورمیانه نشان دهنده همجنسگرایی است، جمع کردن انگشتها کنار یک مرکز و انگشت شست شبیه به حالت پرنده می باشد، اینکار برای تحقیر همجنس گرایان و تشبیه آنها به ژست های پرندگان  و پوشیده شدن موضوع با پر است.

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک مطلب  
اطلاع از