تفسیر و پیش بینی رفتار

تفسیر و پیش بینی رفتار در سه سطح ژنتیک، روان و جامعه شکل می گیرد. هدف تفسیر و پیش بینی دست یابی به اعتماد با توجه به پیش بینی پتانسیل های افراد است. در این بخش شما مهارت تفسیر و پیش بینی افراد را به دست خواهید آورد. در بخش پروفایل با نحوه ترسیم نیم رخ افراد آشنا می شوید و در بخش توسعه مهارت به تمرین خواهید پرداخت و در قسمت نشانه های تفسیر کدهای مهم و تفسیر هر کدام در اختیار شما قرار می گیرد.

آموزش و مشاوره رفتارشناسی

 

هدف ما: رفتارشناسی انسان و سیستم

یکی از متداول ترین خرافات این است که خیال می کنیم هر انسان خصوصیات مشخص و منحصر به فرد دارد. به همین دلیل است که اشخاص را به : مهربان ، ظالم ، عاقل ، احمق ، فعال ،بی تحرک وغیره و غیره متصف می کنیم .اما این طور نیست . انسان چون رودخانه ای یک جا باریک ، یک جا پهن ، جائی تند وتوفنده وجائی نرم و آرام ،گاهی سرد و گل آلود وگاه گرم وشفاف است . انسان نیز چنین کیفیتی دارد .او مجموعه ای از صفات مختلف است که در هر لحظه تحت تأثیر یکی از آنـــــها قرار میگیرد تا در نظر دیگران شخصی متصف به آن کیفیت معرفی شود. وحال آنکه او همان است کــه هست.

" تولستوی"