ورود به فضای شخصی

شما اینجا هستید:

زن و مرد می توانند از اشیاء برای ورود به فضای شخصی فرد مقابل استفاده کنند. اسکارلت از قاشق برای پر کردن فضای خالی گفتگو با دیو استفاده می کند. برای انجام اینکار اشیاء دیگر مانند قلم و غذا را می توان استفاده کرد.  یک زن ممکن است حتی کت خود را در آپارتمان مرد جا بگذارد و بخصوص اگر این عمل بارها تکرار شود در این موقعیت او می تواند یک بهانه برای دیدن دوباره داشته باشد.. اگر دیو از همین تاکتیک استفاده کند و زبان بدن اسکارلت به یک حالت دفاعی تغییر کند ، احتمالا او سیگنال ناخوشایند  بودن را ارسال می کند.