هیجان های نوجوانی

شما اینجا هستید:

نوجوانی از مدتهای مدید به عنوان زمان آشفتگی هیجانی توصیف شده است. ( هال ، 1904 ) نوجوانان به طور مداوم در حالت " آشوب و غوغا " نیستند، اما این فراز و فرود های هیجانی باعث رشد در دوران بلوغ می گردد. (Rosenblum & Lewis, 2003) نوجوانان دریک لحظه در راس جهان قرا دارند و در یک لحظه در افسردگی فرو می روند. در برخی موارد به نظر می رسد شدت هیجانی آنها نسبت به حوادث که استنباط می کنند بیشتر است. (Steinberg & Levine, 1997)

1

نوجوانان به دلیل ندانستن نحوه ی ابراز هیجان های که احساس می کنند، ممکن است بسیار ترشرویی کنند. با تحریک کم و یا عدم وجود هیچ تحریکی، با والدین و برادران و خواهران خود دعوا کنند، پاسخی که ممکن است از مکانیسم دفاعی انتقال احساسات به فرد دیگر نشات بگیرد. در برخی از نوجوانان، نوسانات هیجانی می تواند مشکلات جدی را منعکس سازد. به ویژه دختران در دوران نوجوانی نسبت به افسردگی آسیب پذیر هستند. (Nolen-Hoeksema, 2007) اما مسئله ی مهم برای بزرگسالان دانست این موضوع است که دمدمی بودن یک جنبه ی طبیعی در اوایل نوجوانی است، و بسیاری از نوجوانان از این راه ( دمدی بودن ) آماده برای تبدیل شدن به یک بزرگسال شایسته می شوند.

رید لارسون و ماریز ریچارد ( 1994 ) نشان دادند که نوجوانان نسبت به والدین خود هیجان های شدید و هیجان های زودگذر بیشتری را گزارش دادند. به عنوان مثال، نوجوانان پنج برابر بیشتر احتمال دارد " خوشحال زیاد " و سه برابر " بسیار ناراضی " نسبت به والدین خود گزارش دهند. این یافته ها از متغییر و دمدی بودن درک نوجوانان حمایت می کند. (Rosenblum & Lewis, 2003)

2

محققان همچنین بواسطه ی پنج نمره از نه دریافتند، که هم پسران و هم دختران پنجاه در صد کاهش در ابتدای " بسیار خوشحال " را تجربه می کنند. (Larson & Lampman-Petraitis, 1989) در مطالعه ی مشابهی، نوجوانان با احتمال بیشتر نسبت به افرادی که به سن بلوغ نرسیده اند حالات خلق و خوی منفی را گزارش کردند.

نوسانات هیجانی در اوایل نوجوانی ممکن است به تنوع ترشح هورمون ها در این دوره مربوط باشد. ( در فصل سوم درباره تغییرات هورمونی به عنوان مشخصه ی بلوغ صحبت کردیم. ) کاهش خلق و خوی افراطی در نوجوان نشان دهنده ی حرکت به سمت بزرگسالی است، و این کاهش در نوسانات هیجانی ممکن از تطابق سطح هورمونی باشد. (Rosenbaum & Lewis, 2003)

3

محققان کشف کرده اند که تغییر بلوغ با افزایش هیجان های منفی همراه است. (Archibald, Graber, & Brooks-Gunn, 2003; Dorn, Williamson, & Ryan, 2002) با این حال بیشتر محققان به این نتیجه دست یافتند که تاثیر هورمون ها محدود بوده و زمانی که با عوامل دیگر همراه می شود، مانند استرس، الگوهای خوردن غذا، فعالیت های جنسی و روابط اجتمای تاثیر گذار خواهد بود. (Rosenbaum & Lewis, 2003; Susman & Rogol, 2004)

در واقع، تجارب محیطی ممکن است بر تغییرات هورمونی هیجانی دوران نوجوانی تاثیر بگذارد. در یک مطالعه که در فصل سوم مطرح شد، عوامل اجتماعی با وارایانس بالای دو تا چهار بار بر روی عوامل هورمونی دختران نوجوان، افسردگی و خشم تاثیر گذار بود. Brooks-Gunn & Warren, 1989) در مجموع، هم تغییرات هورمونی و هم تجارب محیطی در چشم انداز تغییرات هیجانی نوجوانان تاثیر گذار هستند.

مهار هیجانی و خلق و خو ممکن است یک نقش محوری در موفقیت نوجوانان داشته باشد. یک مطالعه نشان داد که دانش آموزان کلاس ششمی که به کلاس هشتم می رفتند در صورت گزارش منفی تر در طول روال تحصیل هم از معدل پایین تر از همتایان خود که گزارش مثبت تر از تجارب خود می دادند برخوردار بودند، حتی زمانیکه توانایی های شناختی در کنترل آنها بود.