علم وابسته به هیجان

شما اینجا هستید:

علم وابسته به هیجان مطالعه علمی هیجان یا احساسات است، که شامل مطالعات تحریک هیجان، تجربه های وابسته به هیجان و تشخیص هیجان ها در دیگران بویژه در ماهیت احساسات، خلق و خو، رفتارهای مبتنی بر هیجان، تصمیم گیری، توجه و خود تنطیمی می شود. که زیر شاخه فیزیولوژی و علوم اعصاب هیجانی مطرح می گردد.

علوم عاطفی یا علوم وابسته به هیجان:

Affective science را در ایران علوم عاطفی ترجمه می کنند. در حالیکه عاطفه یا عاطفی به معنی :

مهر، مهربانی، مهرورزی، موثر , محرک , نفساني , اسم خاص مونث , مريم مجدليه , ضعيف وخيلي احساساتي , سرمست , اتشي مزاج , سودايي , احساساتي , شهواني است و حتی اگر بخواهیم آن را احساس در نظر بگیریم با توجه به این مطلب که احساس ترجمه کلمه Feel است، معنای اصلی و جهت گیری آن مشخص نمی شود. به همین دلیل به جای آن از ترجمه وابسته به هیجان استفاده شده است.

1

بررسی

افزایش علاقه به هیجان در علوم رفتاری، زیست شناختی و علوم اجتماعی قابل مشاهده است. تحقیقات دو ده گذشته در آثار پردازش شناختی فردی تا اجتماعی و رفتار اجتماعی، بدون محاسبات علوم وابسته به هیجان (انگیزه ها، نگرش ها، خلق و خو و هیجان ها) قابل درک نیست.  درست همانند انقلاب شناختی که در دهه 1960 علوم شناختی را به وجود آورد و با نظم بخشیدن بین ارتباط بین عملکردهای شناختی مزیت را نسبت به علوم دیگر ایجاد کرد، علم وابسته به هیجان (علوم عاطفی) در حال ظهور است و رشته هایی را که ابعاد بیولوژیکی، روانشناختی و اجتماعی هیجان را مطالعه می کنند، به هم مرتبط کند. بویژه علوم وابسته به هیجان شامل روان شناسی، علوم اعصاب، جامعه شناسی، روانپزشکی، انسان شناسی، اخلاق، باستان شناسی، اقتصاد، جرم شناسی، حقوق، علوم سیاسی، تاریخ، جغرافیا، آموزش و زبان شناسی، تحقیقات هیجانها توسط تجزیه و تحلیل فلسفی و اکتشافات هنرمندانه ایجاد می شود. هیجان های که در طول تاریخ بشر در راستای پاسخ ارگانیسم به محرک ها و چالش های محیطی شکل گرفته است.

چالش اصلی تحیقاتی و تمرکز در این میان رشته پدیده هیجان و فرآیند های مشابه وابسته به هیجان، از دیدگاه های متفاوت،  همراه با پیشینه تئوریکال و سطوح مختلف آنالیز است. به عنوان یک موضوع اولین چالش های علم وابسته به هیجان دستیابی به یک توافق بر سر تعریف هیجان، بررسی در مورد اینکه آیا هیجان عمدتا پاسخ های بدنی هستند یا اینکه پردازش شناختی مرکزی است. همچنین اختلاف نظر بر سر بهترین راه اندازه گیری هیجان ها و مفهوم سازی تفاوت یک هیجان در افراد مختلف از چالش های مهم است، به عنوان مثال مدل ابعادی راسل و دیگران، چرخ هیجان های پلاچیک و تمایز کلی بین هیجان های پایه و پیچیده.

2

اندازه گیری هیجان ها

آیا روش علمی برای تحقیق بر روی جنبه هلی ذهنی هیجان، احساسات وجود دارد؟ سوالی مهم برای فلسفه علم و شناخت شناسی است. در عمل، استفاده از گزارش های درون نگری ( به عنوان مثال پرسشنامه ها) به طور گسترده ای توسط پژوهشگران پذیرفته شده است. علاوه بر آن، تحقیقات مبتنی بر وب برای انجام مطالعات گسترده در مورد اجزای شادی به عنوان مثال مورد استفاده قرار می گیرد.  ( www.authentichappiness.com وبسایتی است که توسط دانشگاه پنسیلوانیا راه اندازی شده است و در آن پرسشانامه های براساس معیارهای رفاه که در کتاب شکوفایی نوشته مارتین سلیگمن آمده است، از هزاران نفر در سرتاسر جهان به صورت مرتب مورد آزمون قرار می گیرد.) سلیگمن در کتاب خود معتبر بودن ضریب استفاده از این روش را ذکر می کند و بیان می کند که اغلب پاسخ ها به ذهنیت فرد و احساس وی در زمان پاسخ بستگی دارد و همچنین نسبت به پرسشنامه هایی که برای ویژگی های شخصیتی طراحی شده است، این پرسشنامه به رفاه و آسایش افراد کمک می کند و معنای زندگی از افراد مورد آزمون قرار می گیرد.

در کنار موارد ذکر شده محققان از EEG و fMRI و اندازه گیرهای فیزیولوژیکی هدایت پوستی، تنش عضلانی و ترشح هورمون ها بهره می برند. ایجاد روش های ترکیبی نیز در نهایت باید امکان مشخص کردن با دقت بالای پدیدهای هیجانی را محیا سازد. همچنین چندیدن سیستم تجاری ادعا می کنند که توانایی اندازه گیری هیجان را در اختیار دارند، مانند آنالیز تصاویر خودکار (nViso ) یا هدایت پوستی (Affectiva).

3

نمایش هیجان ها

یک روش معمول برای اندازه گیری هیجان ها در دیگران از طریق برون فکنی هیجانی است، که شامل برون فکنی هیجانی چهره، برون فکنی آوا و وضعیت بدنی است. همچنین کارهای زیادی در برنامه نویسی برنامه های معطوف به رفتار که می توانند کمک به تفسیر مباحث هیجانی قابل اعتماد نمایند صورت گرفته است. مدل مورد استفاده در برون فکنی هیجانی چهره سیستم کد گذاری حرکات چهره یا FACS است، که پل اکمن به عنوان فرد مطرح در این زمینه فعالیت می کند. (مدل مفهمومی-کنش هیجان به عنوان تئوری مخالف را مشاهده کنید.)

این منابع رفتاری هیجانی را می توان با زیان توصیفی مورد مقایسه قرار داد. در هر دو جنبه می توان به این نتیجه دست یافت که نمایش هیجان از هر فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است.

4

در استنفورد

گروه روان شناسی دانشگاه استنفورد حوزه علوم وابسته به هیجان با تاکید بر تحقیقات پایه بر روی هیجان، فرهنگ و آسیب شناسی روانی با استفاده از طیف گسترده ای از روش های تجربی، روان شناسی، اعصاب و ژنتیک در راستای آزمون تئوری های مکانیسم های روانی اصول رفتار انسانی راه اندازی کرده است. در حال حاضر موضوعات این مرکز عبارت است از:

طول عمر، فرهنگ و هیجان، پردازش پاداش، افسردگی، اضطراب اجتماعی، ریسک های آسیب های روانی و برون فکنی هیجان، سرکوب و تعدیل (تخریب)