قاتل رودخانه جنسی

شما اینجا هستید:

در ۲۴ مارچ ۱۹۸۸، گروهی از شکارچیان جنازه ی زنی را در نهری در رودخانه ی جنسی جورج در نزدیکی روچستر در نیویورک پیدا کردند. پلیس او را دروتا بلک برن شناسایی کرد. او خفه شده بود ، اما شواهد اندکی در صحنه ی جرم وجود داشت و پلیس کوچک ترین شانسی در پیدا کردن قاتل دروتا نداشت.

1

تا ۲۰ ماه پس از این، حداقل ۱۱ زن دیگر به قتل رسیدند. بسیاری از آن ها خفه شده بودند و جنازه ی آن ها در رودخانه جنسی جورج انداخته شده بود. خبرنگاران محلی وی را قاتل رودخانه جنسی یا خفه کننده ی روچستر می نامیدند.

2

وجه مشترک قربانیان این بود که همه‌ی آن ها در حاشیه ی اجتماعات زندگی می کردند. بسیاری از ان ها از مواد مخدر استفاده کرده و بعضی از آن ها بی خانمان بودند، این عوامل دست به دست هم داده و یافتن شاهد را بسیار دشوار تر از قبل کرده بود. بسیاری از قربانیان مدتی پس از آنکه زمانی از قتلشان گذشته بود پیدا شده و این پیدا کردن مدراک را سخت تر‌می‌کرد. سرانجام پلیس FBI  را خبر کرد.

3

مامور ویژه گرگ مک کری از بخش BAU در FBI به همراه ستوان اد گرنت کارآگاه با تجربه از پلیس ایالتی نیو یورک به روچستر عازم شدند. مک کری و گرنت صحنه های جرم  و پرونده های ۱۳ قتل حل نشده ی دیگر را بررسی کردند. آن ها به این نتیجه رسیدند که حدود نیمی از قتل ها توسط یک نفر انجام شده است. آن ها ترسیم مشخصات را براساس پرونده ها آغاز کردند.

4

ترسیم نیم رخ جنایی:

آن ها مضنون را مردی سفید پوست در اواخر بیست سالگی و یا اوایل سی سالگی توصیف کرده بودند. اگرچه مک کری و گرنت به پلیس گوشزد کردند که سن اعلام شده، سن احساسی مضنون است و ممکن است با سن واقعی او تطابق نداشته باشد و همچنین در مشخصات ترسیم شده ذکر کردند، مضنون جرم های خشونت آمیزی در گذشته مرتکب شده است و احتمالا سابقه دار است.

او کاملا معمولی بوده و ویژگی ای خاصی از او جلب توجه نمی کند. او شغلی کم درآمد دارد و ماشین معمولی ای سوار می شود. او احتمالا ازدواج کرده و در محلی که اکثر زن ها از آن جا ناپدید شده اند زندگی و یا کار می کند. او به شکار یا ماهیگیری علاقه دارد.

5

پیشنهاد استراتژی:

مک کری و گرنت همچنین یک استراتژی به پلیس روچستر پیشنهاد کردند. مضنون به یکی از صحنه های جرم بازگشته بود و بدن قربانی را بریده بود. آن ها معتقد بودند که او باز هم اینکار را تکرار می کند. هنگامی که قربانی بعدی کشف شد، آن ها به پلیس پیشنهاد دادند که جنازه قربانی را در همان محل رها کند و برای چند روز آن را تحت نظر بگیرند. مضنون به صحنه جرم باز‌می گردد و آن ها می‌توانند او را دستگیر کنند.

6

زنان بیشتری ناپدید شدند. پلیس شروع به جستجوی رودخانه ی جنیسی جورج کرد. آن ها یک جسد پیدا کردند و در کنار آن مردی بود. پلیس او را برای بازجویی دستگیر کرد. نام او آرتور شوکراس بود و پیش تر برای ارتکاب به قتل زندانی شده بود. او با مشخصات ترسیم شده مطابقت کامل داشت به جز در یک مورد-او ۱۰ سال مسن تر از آن چیزی بود که حدس می زدنند. پلیس به دلیل نبود مدارک جرم او را آزاد کرد. آن ها سوابقش را بررسی کردند و او را برای بازجویی بیشتر احضار کردند و شوکراس به ۱۱ قتل انجام شده اعتراف کرد. شوکراس محاکمه و محکوم به ۲۵۰ سال زندان شد. او دیگر شانسی برای ارتکاب به قتلی دیگر ندارد.