هیبت دیدگاه داچر کلتنر

شما اینجا هستید:

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و ... با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان هیبت دیدگاه داچر کلتنر بیان می شود.

هیبت در آمریکا، انگلیس و آلمان تأیید شده است و در دیگر کشورها با تحقیق مشخص می شود.

زمانیکه ما یک مورد یا موضوع قوی و مشکل یا غیرممکن را تجربه می کنیم احساس می شود. این هیجان وابسته به احساس های احترام، ترس و تعجب بوده اما تاحدودی با آنها متفاوت است.

این هیجان برون فکنی عواطف چهره ندارد.

1

افراد در طبیعت می توانند هیبت را احساس کنند، از طریق دیدن شاهکارهای باور کردنی از دستاوردهای انسان و با مطالعه نظریه های فلسفی یا علمی هم می تواند این احساس ایجاد شود. زمانیکه هیبت تجربه می شود، افراد تمایل دارند به سرعت درک از خود را به محلی دیگر که احساس کوچکی از آرامش جهانی باشد تغییر دهند.

در زمان تجربه هیبت افراد احساس برقراری ارتباط بیشتر با دیگران و محیط اطراف را گزارش می دهند. این مسئله معمولاً با تجربه ای فریبنده و تغییرات ذهنی همراه است. بسته به فردی که از شما درخواست می کند، تجربه های مختلفی پدید آمده و هیبت افزایش یا کاهش می یابد. ترجیحاً برخی از مناظر طبیعی مانند آبشار ویکتوریا و دیواره های بزرگ مرجانی نسبت به لذت های دیگر از شگفتی های ساخته شده توسط انسان ها مانند اهرام جیزه و ماچو پیکیا، ترجیحاً وحشت بیشتر از منابع فلسفی مانند مفاهیم تناسخ و یا فیزیک کوانتوم نمونه های دیگری از هیبت  است، این هیجان بسیاری از ویژگی های تجربه انسانی را تعریف می کند.

 هیجان تقریباً سنگ بنای تمامی ادیان و جنبش های معنوی سراسر جهان و نیروی محرکه ای برای کنجکاوی، الهام گرفتن و بسیاری از اشکال هنری است. تجربه مشترک از هیبت می تواند گروه ها را گرد هم آورده و الهام بخش دانشمندان، مهندسان، فلاسفه و هنرمندان برای تولید آثار باشکوه در جهان باشد. فرم های طبیعی هیبت برای ایجاد احترام در سیاره ما و حرکت برای شناخت جهان بسیار بسیار مهم است .

2

تشخیص در آوا:

معمولاً  آوا نرمتر همراه با تن صدایی با روح

بیانی مانند ”woah“، ”wow“ و ”wah“ به خاطر افتادن فک

آغاز با گام بلند و رسیدن به گام پایین در آخر صحبت.

 

3

تشخیص در چهره:

در حال حاضر هیچگونه حالت چهره ارائه نشده است.