چشمان خمار(نیمه باز)

شما اینجا هستید:

 

 چشمانی که مردمک های آن کاملا متسع و بزرگ شده است و پلک ها حالت خواب آلود دارند. چشمان در برابر چیزی مهیج و یا تصویری جذاب این واکنش را نشان می دهند .