فاصله در محاوره

شما اینجا هستید:

کسب و کار

اگر در کسب و کار و مذاکره یک نفر به جلو خم شود و دیگری خود را به عقب بکشد، فردی که به جلو خم شده علاقه مند و دیگری علاقه مند نمی باشد.

توضیحات:

اگر نزدیکتر از فاصله دستان یک فرد به وی قرار دارید، شما در فضای شخصی وی هستید. این اولین درسی است که باید یاد بگیرید. مردم اغلب در فضاهای شلوغ مانند آسانسورها و بارها از بازوهای خود برای محافظت استفاده می کنند. آنها از دستها ( دست به سینه شدن ) و قطع تماس چشمی استفاده می کنند، اگر زنی این عمل را در مقابل شما انجام داد و در محیطی مانند آسانسور نبودید، برای شما یک پیام قوی از بی علاقگی ارسال می کند. بهترین نصیحت برای فردی که از شما فاصله زیادی ندارد و حالت بسته به خود گرفته این است که به وی مقداری فضا بدهید، چند قدم از وی دور شوید و به وی اجازه دهید تا تنش خود را کاهش دهد. اگر زنی در زمانیکه به وی نزدیک می شوید به عقب برود به این معنا نیست که از شما خوشش نمی آید، شاید وی مقداری زمان برای احساس راحتی می خواهد. افراد همیشه از فضای شخصی خود مراقبت می کنند، و در هیچ حالتی از ورود به این حریم از شما قدردانی نمی کنند، چه با بدن و یا استفاده از وسایل مانند کیف، ژاکت و غیره مگر اینکه خودشان اجازه ورود را به شما بدهند.

نیاز به فضای خصوصی ویژه و شخصی یک عملکرد طبیعی است که تابعی از محیط اطراف است. اگر افراد در منطقه های پرجعیت و مراکز شلوغ، آسانسورها و غیره حضور داشته باشند، نسبت به مجاورت و نزدیک بودن عادت پیدا می کنند. به طور معمول افرادی که در شهرها زندگی می کنند نسبت به ساکنین روستاها تحمل بیشتری در نزدیک شدن به فضای شخصی دارند. با این حال این موضوع که ما نسبت به غریبه ها فاصله بیشتری می گیریم کاملا منطقی است، به عنوان مثال در یک آسانسور خالی نزدیک شدن به یک غریبه و لمس وی غیر منطقی است. ( حتی اگر یکی از آنها مایل به اینکار باشد. ) اما در یک آسانسور پر که فرض بر برخورد ناگهانی است این امر منطقی خواهد بود.

زنان از نظر وجودی حساس بوده و نیاز به فاصله گرفتن دارند، و اگر شما بدون اجازه وارد فضای شخصی آنها شوید، وی را با یک احساس بد ترک خواهید کرد. تمام زنان از مردان تصویر یک مهاجم را دارند که بدون مجوز وارد فضای شخصی آنها می شوند البته زنان جذب فردی که از آن می ترسند نمی شوند. این بدین معنا نیست که هیچگاه نمی شود به فضای صمیمی آنها نزدیک نشوید بلکه  باید منتظر نشانه صحیح قبل از انجام این کار باشید. زمانیکه شما از نظر فیزیکی به کسی نزدیک می شوید مانند نزدیک شدن احساسی به آن فرد است شما باید منتظر بمانید تا آن زن به شما پیغام نزدیک شدن وعلاقه را قبل از هر حرکتی ارسال کند.

هیچگاه از موضع قدرت به یک زن نزدیک نشوید و اگر ممکن است نزدیک شدن را با حفظ تماس چشمی آغاز نمائید.در صورتیکه هر دوی شما در حالت ایستاده هستید شما می توانید از بلندی قد خود که قابل قبول است به عنوان یک مزیت استفاده کنید.

فاصله 10 اینچی یعنی فاصله خودمانی ( فضای دوستان، فامیلی و زوجها )

18 اینچ تا 4 فوت فاصله گفتگوی دوستانه

4 تا 12 فوت فاصله ی اجتماعی