رفتار غیر کلامی نزدیک شدن

شما اینجا هستید:

زبان بدن نزدیک شدن به یک مرد با یک زن بسیار متفاوت است. به طور معمول نزدیک شدن از کنار به یک زن تهدید محسوب می شود، این عمل مثل نقطه کور در زمان رانندگی است. بنابراین از نشستن و ایستادن در کنار یک زن اجتناب کنید، مخصوص فردی را که نمی شناسید. در هنگام نزدیک شدن از روبرو زنان احساس راحتی بیشتری می کنند، زیرا راحت تر می توانند موقعیت را ارزیابی کرده و غافلگیر نشوند. بعد از نزدیک شدن اولیه و شروع به نمایش احساس آرامش توسط زن مرد می تواند به سمت کنار وی حرکت کرده و گفتگو را ادامه دهد. از سوی دیگر اگر زن تمایل به نزدیک شدن به مردی را دارد، ممکن است این کار را با نزدیک شدن از کنار و پشت انجام داده و بعد گفتگو را در روبروی وی ادامه دهد. یک مرد طبیعی نزدیک شدن یک زن از  روبرو را یک تهدید تفسیر می کند در صورتیکه این عمل بعد از گفتگوی ابتدایی برای او قابل تحمل است.

1

 

نکات بیشتر زبان بدن نزدیک شدن

زاویه 45 درجه در زمان گفتگو با یک غریبه مناسب ترین زاویه بین دو نفر است. دلیل حفظ این زاویه نسبت به فرد دیگر امکان اجازه خروج سریع است. خروج از این زاویه با یک حرکت رو به جلو و راه رفتن امکان پذیر می شود. در حالی که اگر دو نفر روبروی هم باشند خروج از آن موقعیت مستلزم دو حرکت می باشد :

1- چرخش به کنار

2- حرکت به جلو و راه رفتن.

در زمان ملاقات غریبه همیشه مغز این عمل را به خصوص برای زنان کوچکتر و آسیب پذیرتر عمل پر خطری تشخیص می دهد، به عنوان یک فرد تصور کنید که یک نفر قوی تر و با جسه ای بزرگتر از شما بدون هیچ قانون و مقرراتی با تفکر جنسی به شما نزدیک می شود، حال به این تصویر عملکرد و پاسخ طبیعی و قدیمی ترس را اضافه کنید، هیچ چیز باعث نمی شود که عملکرد تکاملی ما تغییر کند.

2

 

تکامل مغز زنان بر مبنای زبان بدن نزدیک شدن

مغز زنان بر مبنای استراتژی فریبکاری مردان تکامل یافته است. مردانی که توانایی عشقبازی با زنان را ندارند بعضی اوقات استراتژی یک متجاوز را به کار می برند. (نحوه تشخیص مردان با توانایی پایین جنسی یادگیری استراتژی های یک متجاوز است.)

انواع دیگری از طرحواره های که مغز ما در خصوص ترس سیم کشی شده است، شامل خشونت، سرقت یا حتی مرگ می باشد. به عنوان یک نکته از این موضوع ایده بگیرید. زمانیکه یک مرد به یک زن نزدیک می شود در حالت طبیعی آن زنان دلهره بالایی خواهد داشت. امروز قوانین و مقررات و اجتماع به طور کلی باعث فضای امن شده اند، اما این بدان معنی نیست که عملکرد مغز تغییر کرده است. کار شما به عنوان یک مرد ایجاد احساس راحتی برای یک زن و تغییر پتانسیل ترس به تهییج و نشاط است. شما می توانید به سادگی با احترام به فاصله، نزدیک شدن و زاویه مناسب اینکار را انجام دهید. این قوانین را در نظر نگیرید و رنج رد شدن از جانب یک زن و خطر قرار دادن او در حالت ترس را متحمل شوید.

3

رویکرد مناسب زبان بدن نزدیک شدن

رویکرد مناسب برای نزدیک شدن به یک زن به این نحو است که ابتدا با یک حالت مرد قوی هیکل ( U شکل ) حرکت کرده و پس از دور شدن از وی دوباره باز گردیم، این عمل مرد را در کانون دیدن زن در تمام مدت قرار داده و فرصت ارزیابی را به وی می دهد. هدف این نوع از نزدیک شدن کم کردن از دیده شدن مرد به عنوان یک تهدید است. یک مرد همیشه باید عمدا حرکت کرده و همیشه از ایجاد قلعه در اطراف زن و کشیدن سر توسط او جلوگیری کند. مردان در حالت طبیعی هدف گرا هستند اما در این مورد باید از ایجاد حس طعمه در زنان جلوگیری کنند، به یاد داشته باشید شما نمی خواهید به وی حمله کنید بلکه می خواهید او را مجذوب خود کنید.

در خصوص مردان برای نزدیک شدن کافی است، که از روبرو به سمت آنها نروید. مردان افرادی را که از روبرو به آنها نزدیک می شوند به عنوان یک تهدید تشخیص داده و تمایل به رد یا حمله به آن طرف در آنها افزایش می یابدو

4

اجتناب از بازی قدرت

لازم نیست برای تغییر وضعیت زنان، مردان از فشار زبان بدن استفاده کنند. بنا به دلایلی شما باید از نزدیک شدن به صورت ایستاده، به زنانی که نشسته اند و قلعه سازی اطراف آنها اجتناب کنید. بنابراین باید در موقعیتی که شبیه خم شدن است به وی نزدیک شده مگر اینکه صندلی کنار او باشد.

زنان به خوبی توانایی بازی قدرت را با گوشه گذاشتن آشکار یک مرد در میز دارند. به عنوان مثال یک زن با بالا نشستن در یک میز احساس برتری نسبت به مرد را انتقال می دهد. در حالت طبیعی این موضوع به عنوان یک حرکت جنسی محسوب نمی شود، اما به عنوان تجاوز به فضای شخصی و تهدید محسوب می شود. به همین دلیل بسیار مهم است که هر دو جنس تلاش کنند که یکدیگر را به سطح تماس چشمی برسانند نه اینکه یکدیگر را نادیده بگیرند. تعامل بین مردان و زنان مسئله برد و باخت عشقبازی نیست . یک مذاکره است، که در صورت درست انجام دادن، هر دو طرف به رضایت دست می یابند.