زبان بدن و کسب و کار

شما اینجا هستید:

زبان بدن و کسب و کار می تواند به عنوان یک مزیت کلیدی محسوب گردد. برای اینکار شما باید یاد بگیرید چگونه زبان بدن خود را با هر وضعیتی به عنوان شناسایی نیازها، افکار و احساسات افرادی که در یک کسب و کار هر روز با آنها ارتباط دارید تنظیم کنید. درک اولیه از زبان بدن می تواند استراتژی های مذاکره و تکنیک های کسب و کار شما را تقویت کند.

1

برقراری ارتباطات قدرتمند :

برقراری ارتباطات قدرتمند باعث تغییر در اعتماد به نفس و احترام می شود. برای افراد حس قدرت بدون خشم بسیار مهم است. ایجاد ارتباطات قدرتمند نیاز به تمرین دارد و یک ابزار مؤثر برای کسب و کار می باشد.

موضع :

حالت قدرتمند با گام های بلند و پر قدرت نشان داده می شود. دست ها در پشت با ایجاد فضایی لازم اطراف آرنج نشان دهنده قدرت است.

موقعیت :

جلوگیری از باز بودن فضای پشت سر نشان دهنده بالا بودن استرس است. از فضاهای باز می توان برای آسیب پذیر بودن دیگران استفاده کرد.

راه رفتن :

سریع همراه با گام های بلند راه بروید اما مواظب باشید تبدیل به دویدن نشود، همچنین پشت و گردن خود را مستقیم نگه دارید.

دست دادن :

راسخ و در حالت مستقیم دست دهید، قرار گرفتن کف دست به سمت پایین یک حالت مطیع بودن را نمایش می دهد، استفاده از این ژست بیشتر برای سلطه گری کاربرد دارد.

نشستن :

با پاهایی که کمی از هم فاصله دارند بنشینید، یکی دیگر از ژست هایی که در موقع نشستن نشان دهنده قدرت است انداختن پاها بر روی یکدیگر و گذاشتن دست ها پشت سر می باشد. مراقب باشید این موقعیت بسیاری از زنان را ناراحت می کند.

2

تفاوت های فرهنگی :

در کسب و کارهای بین المللی به معنی کار در زمینه های مختلف فرهنگی با توجه به اینکه خیلی از بیانات خاص به صورت جهانی پذیرفته شده اند،اما بسیاری از حرکات ریشه فرهنگی دارند. به همین دلیل تحقیق در مورد آداب و معاشرت و نحوه برقراری ارتباطات در هر فرهنگی که می خواهید با آنها تجارت کنید باعث صرفه جوی در زمان می شود.

نمونه هایی از تفاوت ها

پاها :

اشاره به پا و نمایش آنها در بسیاری از کشورهای آسیای میانه و شرقی بی احترامی محسوب می شود.

تماس چشمی :

در فرهنگ های متفاوت نگاه و تماس چشمی طولانی مدت به عنوان بی احترامی محسوب می شود.

حرکات دست:

از نمایش ژست های غربی در هنگام برقراری ارتباط با مردم سایر فرهنگ ها اجتناب کنید. بسیاری از آنها مانند: شصت رو به بالا بی ادبی محسوب می گردند.

سر:

افراد مناطق خاصی از هند ممکن است سر خود را در زمان توافق به اطراف حرکت دهند.

اعتماد :

نظارت بر زبان بدن برای ایجاد اعتماد بین شرکای کاری حائز اهمیت است. ادراک شخصی افراد از ایجاد اعتماد یک مرحله از ایجاد رابطه بر پایه اطمینان می باشد.

3

مراحل :

حذف موانع : موانع فیزیکی یک خط دفاعی ایجاد می کند و اعتماد را افزایش نمی دهد.

لبخند :

لبخند واقعی به ایجاد اعتماد کمک می کند. مردم به طور معمول لبخند واقعی را از لبخند غیر واقعی تشخیص می دهند و در فضای عدم وجود صمیمیت اعتماد ایجاد نمی شود.

وضعیت بدن :

حالت آرام باعث ایجاد اعتماد می شود.

گوش دادن :

گوش دادن فعال و تکرار اطلاعات به برقرار ارتباط با افراد کمک می کند.

حرکات آئینه وار :

حرکات آئینه وار به ایجاد تفاهم کمک می کنند. حرکات آئینه وار زمانیکه ما دقیقاً حرکات و ژستهای دیگران را نشان دهیم صورت می گیرد. افراد در صورت مشاهده رفتارهای مشابه احساس اعتماد می کنند. معمولاً حرکات آئینه وار برای زنان راحت تر است. زنان در موقعیت های اجتماعی رفتار آئینه وار یکدیگر را به نمایش می گذارند. مردها معمولاً حرکات آئینه وار زنان را در موقعیت های عاشقانه به نمایش می گذارند. در محیط های کسب و کار حرکات آئینه وار آگاهانه نتایج چشمگیری در خصوص مشتریان و همکاران خواهد داشت.

خنده :

هنگامی که مشتر لبخند می زند به وی لبخند بزنید.

ارتفاع :

برخی از افراد ارتفاع خود را با خم شدن یا کشیدن بدن با دیگران تنظیم می کنند.

ژست ها :

حرکات فرد مقابل را کپی کنید.

گفتار :

بر روی تُن صدا، گام و ریتم نظارت داشته باشید.

تنفس :

تنفس خود را با فرد مقابل هماهنگ کنید، این رفتار می تواند به ایجاد پیوند قوی کمک کند.