قلمو زدن بینی

شما اینجا هستید:

معنی : علاقه رمانتیک

محل : اردن

راه های مختلف زیادی برای دعوت از یک خانم به مکانی خلوت وجود دارد. مانند فرستادن گل رز، نوشتن شعر یا تقاضا از او زمانی که در بالکن است. همه این موارد جذاب بوده و به نوعی رقص عشق محسوب می گردند اما می توان آنها را ناکارآمد و آهسته دانست. خوشبختانه در اردن یک میانبر وجود دارد، اگر شما رومئو هستید و می خواهید به ژولیت پیام ارسال کنید انگشت اشاره خود را به حالت مسواک زدن به روی بینی می کشید. آیا دعوت به روش های دیگر بوی شیرین تری می دهد؟