نخست اندیش

انواع سلول های گلیال

انواع سلول های گلیال در دو نوع ماکروگلیا و میکروگلیا تقسیم می شوند که در سیستم عصبی مرکزی (CNS) و سیستم عصبی پیرامونی (PNS) وجود continue

نخست اندیش

انواع توجه در مدیریت توجه

انواع توجه در زندگی روزمره توسط افراد مورد استفاده قرار می گیرد. شرایط متفاوت، حالت های متفاوتی از توجه را می طلبند. برای مدیریت توجه، continue

نخست اندیش

انزجار دیدگاه داچرکلتنر

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و … با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان continue

نخست اندیش

انگیزه های روانی مک گویر

مک گویر با ارائه یک سیستم طبقه بندی توانست تئوری های مختلف انگیزش را از یکدیگر تفکیک کند. مک گویر این انگیزه ها را با continue

آنالیز نوشتاری

آنالیز نوشتاری یکی از متد های آنالیز است.در این روش از کامیپوتر برای بررسی نامه‌هایی که مضنون برای پلیس ،روزنامه ها و افراد و شرکت continue

آینده ی ترسیم مشخصات جنایتکار

هر بحثی پیرامون آینده ترسیم مشخصات جنایتکار باید با نگاهی به جایگاه امروز ترسیم مشخصات جنایتکار صورت بگیرد.اگرچه آغاز ترسیم مشخصات جنایتکاران به بیش از continue

error: محتوا محافظت می شود!!