نخست اندیش

فیزیک عرفی Folk Physics

معنی: فیزیک عرفی درک شهودی برخی از اصول اولیه حاکم بر نحوه رفتار و تعامل اشیای فیزیکی.

نخست اندیش

فضای کیف ها Qualia Space

معنی: فضای کیف ها بر ساخته ای حاکی از این که کیف ها را نمی توان به طور کامل تفکیک و از هم جدا کرد، continue

نخست اندیش

فروتنی دیدگاه داچر کلتنر

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و … با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان continue

نخست اندیش

فراشناخت

در سالهای اخیر علاقه فراوان به فرایندهای فرا شناختی سبب جلب پژوهشگران حیطه های مختلف در این زمینه گردیده است.این حوزه ها عبارتنداز حافظه،روانشناسی رشدو continue

نخست اندیش

فلسفه ذهن

حوزه ای از فلسفه که به مسائل مربوط به ذهن می پردازد، مانند ذهن و بدن، حیث التفاتی، آگاهی، علیت ذهنی ، شخصی بودن، جبر continue

error: محتوا محافظت می شود!!