نخست اندیش

قشر ارتباطی Association Cortex

معنی: قشر ارتباطی قشر ارتباطی مغز از قسمت هایی از قشر مخ تشکیل شده است که نه ناحیه های حرکتی اصلی اند و نه ناحیه continue

نخست اندیش

قضاوت مطلق Absolute judgment

معنی کلمه: قضاوت مطلق داوری درباره ویژگی های ذاتی یک محرک (مانند نام بردن رنگ یا تشخیص زیر و بمی یک صدای خاص)، در برابر continue

error: محتوا محافظت می شود!!