نخست اندیش

هیبت دیدگاه داچر کلتنر

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و … با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان continue

نخست اندیش

همدردی دیدگاه داچر کلتنر

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و … با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان continue

نخست اندیش

هیجان های بلوغ و پیری

همانند کودکان، بزرگسالان می توانند انطباق موثر تری را در زمانیکه از هوش هیجانی بهره میبرند داشته باشند. زمانیکه آنها مهارت درک و بیان هیجان continue

نخست اندیش

هیجان های نوجوانی

نوجوانی از مدتهای مدید به عنوان زمان آشفتگی هیجانی توصیف شده است. ( هال ، 1904 ) نوجوانان به طور مداوم در حالت ” آشوب continue

نخست اندیش

هیجان های دوران اولیه کودکی

رشد آگاهی کودک از خود با توانایی احساس طیف هیجانی مرتبط است. کودکان خردسال همانند بزرگسالان در طول روز هیجان های بسیاری را تجربه می continue

نخست اندیش

هیجان پروفسور داچر کلتنر

پروفسور داچر کلنتر  در مجموعه Emotionwise نحوه تشخیص بیست هیجان را در اختیار ما قرار می دهد. در این مطلب قسمت مقدمه این مجموعه را continue

نخست اندیش

هیجان ها و روابط اجتماعی نوزادان

حالات هیجانی در برقراری اولین ارتباطات نوزاد نقش دارند. توانایی برقراری ارتباط هیجانی توسط نوزادان اجازه تعامل های هماهنگ و آغاز پیوند عاطفی با مراقبان continue

نخست اندیش

هیجان های اولیه نوزادان

مایکل لوئیس محقق و متخصص در رشد هیجانی نوزادان بین هیجان های اصلی و هیجان های خودآگاه تمایز قائل می شود. هیجان های اولیه، هیجان continue

نخست اندیش

هیجان به عنوان حالات ( states )

هیجان می تواند به صورت بسیار ارزشمند، به عنوان حالت های فراخوانده شده به وسیله پاداش و تنبیه هایی که عملکرد خاص دارند، توضیح داده continue

error: محتوا محافظت می شود!!