نخست اندیش

حالت های ذهنی

حالت ذهنی ، حالتی از ذهن است که عاملی در آن وجود دارد. اگر بخواهیم ساده تر آن را توضیح دهیم، حالت ذهنی یک وضعیت continue

نخست اندیش

حالت های ذهنی نظریه ذهن

بسیاری از جنبه های رفتار انسان، نتیجه حالتهای ذهنی درونی از قبیل باورها و امیال می باشند. ( حالت های ذهنی نظریه ذهن ) علاوه بر continue

error: محتوا محافظت می شود!!