نخست اندیش

جاذب Attractor

معنی: جاذب منطقه ای در فضای حالت سامانه های پویا که در آن مسیر های متفاوت بسیاری همگرا می شوند.

نخست اندیش

جسم سلولی عصبی

جسم سلولی عصبی حاوی همان اندام هایی است که در سایر سلول های حیوانی دیده می شوند، ولی میزان سنتز پروتئین در آن خیلی بالاست continue

error: محتوا محافظت می شود!!