نخست اندیش

خطای دیداری Visual Illusion

معنی: خطای دیداری نتیجه عدم تطابق اطلاعات دریافت شده بینایی با تصویر سازی درونی مغز است.

نخست اندیش

خودکاری Automaticity

معنی: خودکاری تبدیل رفتار به روال های رفتاری ناهشیارانه، بعد از تمرین آگاهانه. خودکاری در برخی خصیصه های حافظه عملیاتی منعکس است.

نخست اندیش

خجالت دیدگاه داچر کلتنر

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و … با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان continue

نخست اندیش

خشم دیدگاه داچرکلتنر

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و … با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان continue

نخست اندیش

خشم و تنفر دیدگاه داروین

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و … با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان continue

خنده جنایتکاران

خنده جنایتکاران در فضای جرم از سه زاویه قابل بررسی است: اثر لبخند تنبیه به وسیله لبخند لبخند پیشگیری 1 اثر لبخند جنایتکارانی که لبخند continue

نخست اندیش

خود بازنمایی

یک اصل برای آگاهی این است که یک سنت قابل احترام پشت این تئوری می باشد اما محبوبیت این تئوری خیلی کم است آنچه که continue

خون آشام ساکرامنتو

در ۲۳ ژانویه سال ۱۹۷۸، دیوید والین همسرش تری را مرده درخانه شان حوالی ساکرامنتو در کالیفرنیا پیدا کرد .او به دفعات چاقو خورده بود. continue

error: محتوا محافظت می شود!!