نخست اندیش

مسئله چارچوب Frame Problem

معنی: مسئله چارچوب مسئله طراحی سامانه های خبره در هوش مصنوعی و ساخت ربات هایی که قادر باشند قواعدی را در سامانه تولید و به continue

نخست اندیش

ماشین تورینگ Turing Machine

معنی: ماشین تورینگ اتوماتونی (automaton خودکاره) که تعداد حالات آن متناهی است، و می تواند صفرها و یک ها را از روی یک نوار بی continue

نخست اندیش

منطقه برودمن Brodmann

معنی: منطقه برودمن مناطق مختلف قشر جدید مغز توسط برودمن بر حسب ساختمان سلولی به 47 ناحیه تقسیم شده است که مناطق برودمن نامیده می continue

نخست اندیش

مدل حالت هیجانی PAD

مدل حالت هیجانی PAD یک مدل روانشناختی است که توسط آلبرت مهرابیان و جیمز راسل (از سال 1974 به بعد) برای توصیف و اندازه گیری continue

نخست اندیش

مدل قلمرو توجه (سلامت روان)

چهار قلمرو توجه عبارتند از واکنشی، فعالانه، نامتمرکز و بیهوده. قلمرو توجه در کنار سود مند بودن اش، سطح استرس فرد را نیز معین می continue

نخست اندیش

مدیریت نقاب

  مدیریت نقاب ، آموزش، تمرین و کسب مهارت آن را می توان این چنین آغاز کرد: برخی از محققان عقیده دارند مطالعه چهره همان continue

نخست اندیش

میل دیدگاه داچر کلتنر

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و … با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان continue

error: محتوا محافظت می شود!!