نخست اندیش

نورون به منزله پردازشگر

نورون به منزله پردازشگر، هر نورون هزاران سیناپس دارد که بعضی از آن ها تحریک کننده و برخی دیگر بازدارنده هستند. در هر زمان معین، continue

نخست اندیش

ناحیه بروکا Broca’s Area

معنی: ناحیه بروکا ناحیه ای در لوب پیشانی چپ که صدمه به آن منجر به دشواری های تولید یا زبان پریشی حرکتی می شود.

نخست اندیش

نورون ها (یاخته های عصبی)

نورون یا سلول عصبی یک سلول قابل تحریک الکتریکی است که اطلاعات را از طریق سیگنال های الکتریکی و شیمیایی دریافت، پردازش و انتقال می continue

نخست اندیش

نورومارکتینگ

نورومارکتینگ زمینه ای است که از اصول علم عصب پایه در تحقیقات بازاریابی استفاده می شود، این حوزه به مطالعه بخش های حسی حرکتی، شناختی continue

نخست اندیش

نظريه پيمانه‌اي نظریه ذهن

بر اساس نظريه پيمانه اي، ذهن متشكل از سيستم هايي جداگانه (مانند استعداد زباني، سيستم ديداري، پيمانه بازشناسي چهره) مي باشد كه هر كدام از continue

نخست اندیش

نظریه ذهن

نظریه ذهن در سال 1978 توسط دو پریماتولوژیست به نام های پریماک و وودراف با این سوال که (( آیا شامپانزه ها نظریه ذهن دارند؟ continue

error: محتوا محافظت می شود!!