پرده های مغزی

پرده های مغزی یا مننژ (meninges) لایه هایی از جنس بافت همبند هستند که مغز و نخاع را توسط سه لایه، نرم شامه (pia mater)، continue

نخست اندیش

پتانسیل الکتروتونیک

باز شدن دریچه های یونی باعث می شود که پتانسیل عمل به صورت فعال در طول آکسون پیشروی کند. ولی بیشتر پتانسیل های پس سیناپسی continue

نخست اندیش

پایانه Terminal

معنی: پایانه برجستگی دکمه ای شکل در انتهای شاخه های آکسون که حاوی میتو کندریها و وزیکول های زیادی است.

نخست اندیش

پویایی (دینامیک) مغز Brain Dynamics

معنی: پویایی (دینامیک) مغز مجموعه فعالیت های عملکردی (یعنی الکتریکی و شیمیایی) مغز، سوای کالبدشناسی آن که این فعالیت ها در بستر آن صورت می continue

نخست اندیش

پادتن Antibody

معنی: پادتن مولکول پروتئینی که در بدن یک حیوان ساخته می شود تا اثر یک پروتئین مهاجم خارجی را (که پادگن نمایده می شود) خنثی continue

نخست اندیش

پتانسیل عمل Action Potential

معنی: پتانسیل عمل پالسی الکتریکی که غشا نورون را می پیماید و سیگنال ها را از جسم سلولی به سیناپس ها هدایت می کند.

نخست اندیش

پویایی اجتماعی

پویایی اجتماعی می تواند به نتایج رفتار گروه ها از تعاملات اعضای گروه فردی اشاره کند و همچنین مطالعه رابطه بین تعاملات فردی و سطح continue

نخست اندیش

پتانسیل عمل

همه ی سلول ها دارای اختلاف سطح الکتریکی بین دو طرف جدار خود هستند، ولی در سلول های تحریک پذیر، در اثر تحریک جدار این continue

نخست اندیش

پتانسیل استراحت

همه ی سلول ها دارای اختلاف سطح الکتریکی بین دو طرف جدار خود هستند، ولی در سلول های تحریک پذیر، در اثر تحریک جدار این continue

error: محتوا محافظت می شود!!