نخست اندیش

ساقه مغز Brain Stem

معنی: ساقه مغز بخشی از مغز متشکل از تالاموس، هیپوتالاموس، میان مغز و مغز پسین. مغز پسین مشتمل است بر مخچه، پل ها و بصل continue

نخست اندیش

سازش Adaptation

معنی: سازش ویژگی یا خصیصه ای (فیزیولوژیایی، ساختاری یا رفتاری) موروثی در یک موجود زنده که بقا و تولیدمثل آن را در محیط های اختصاصی continue

نخست اندیش

سلول های گلیال

در دستگاه عصبی علاوه بر نورون، سلول های گلیال نیز وجود دارد. وظیفه اصلی آن ها محافظت از نورون ها می باشد. تعداد این سلول continue

نخست اندیش

سیناپس شیمیایی

انتقال جریان عصبی بین نورون ها توسط سیناپس انجام می شود. سیناپس ها در دو نوع الکتریکی و شیمیایی وجود دارد که سیناپس شیمیایی خیلی continue

نخست اندیش

سلامت روانی

سلامت روانی سطحی از رفاه روانی یا فقدان بیماری روانی است. وضعیت روحی فردی که در سطح رضایتبخش تعدیل عاطفی و رفتاری صورت می گیرد، continue

نخست اندیش

سیلوان تامکینز

سیلوان تامکینز ( 4 ژوئن 1911 – 10 ژوئن 1991) روان شناس و نظریه پرداز شخصیت که تئوری تظاهرات هیجانی و تئوری اسکریپت را توسعه continue

نخست اندیش

سطوح تنظیم هم ایستای خودکار

آنتونیو داماسیو در راستای پشتیبانی از این موضوع که ما ابتدا درگیر هیجان می شویم و سپس احساسات و همچنین تبیین میان هیجان و احساس continue

نخست اندیش

سنترانسفالون

وقتی که پنفیلد و جاسپر در سال 1954 بیان کردند که کرتکس مغزی منبع آگاهی نیست.مفهوم سنترانسفالون را مطرح کردند. انها در ابتدای امر سنترانسفالون continue

error: محتوا محافظت می شود!!