چتربات Chatterbot

شما اینجا هستید:

معنی: چتربات

یک مجموعه برنامه برای پاسخگویی به نشانه های معین، از طریق ساختن مجموعه کوچکی از پاسخ های از پیش برنامه نویسی شده. این برنامه ها نمی توانند برای گزارش درباره محیط خود یا جست و جو در آن، از زبان استفاده کنند، زیرا به تحلیل ساختار نحوی یا معنای جملاتی که با آن رو به رو می شوند نمی پردازند.