استرس در کودکان

شما اینجا هستید:

از جنبه های مهم در زندگی کودکان یادگیری چگونگی مقابله با استرس است. (Skinner & Zimmer-Gembeck, 2007; Taylor & Stanton, 2007) زمانی که سن کودک بالاتر می رود، قادر به ارزیابی دقیق تری از موقعیت های استرس زا و تعیین مقدار کنترل خود در موقعیت هستند.

1

کودکان بزرگتر راهکارهای بیشتر در مقابله با شرایط استرس زا داشته و از استراتژی های شناختی تر برای مقابله استفاده می کنند. (Saarni & others, 2006) به عنوان مثال کودکان بزرگتر نسبت به کودکان جوانتر بهتر افکار خود را به مواردی که کمتر استرس زا بوده تغییر می دهند. همچنین کودکان بزرگتر بهتر درک خود از یک موقعیت استرس زا را تغییر داده و اصلاح می کنند. به عنوان مثال کودکان جوانتر ممکن است به خاطر اینکه در هنگام ورود به مدرسه معلم پاسخ سلام آنها را نداده است ناامید شوند. کودکان بزرگتر ممکن است در همین موقعیت فکر کنند " به دلیل مشغول بودن با موضوعات دیگر او فقط فراموش کرده است که سلام کند. "

در 10 سالگی، بیشتر کودکان قادر به استفاده از استراتژی های شناختی برای مقابله با استرس هستند. (Saarni & others, 2006) با این حال در خانواده هایی که کودکان تحت حمایت نبوده و با آسیب یا آشفتگی همرا بودند، به دلیل همراه بودن با استرس از این قبیل استراتژی ها استفاده نمی کنند. (Klingman, 2006)

2

حملات تروریستی به مرکز تجارت جهانی نیویورک و پنتاگون در واشنگتون دی سی در 11 سپتامبر سال 2001 و طوفان کاترینا و ریتا در ماه اوت و سپتامبر 2005، نگرانی های خاصی در مورد نحوه ی کمک به کودکان برای مقابله با حوادث استرس زا را به وجود آورد. کودکانی که تعداد بیشتری تکنیک های مقابله را بلدند شانس بهتری برای تطبیق و عملکرد شایسته تر در مواجهه با حوادث دارند. در این قسمت برخی از توصیه های کمک به کودکان برای مقابله با استرس به وجود آمده از این  دست از حوادث مطرح می کنیم : (Gurwitch & others, 2001, pp. 4–11)

  • دادن اطمینان دوباره به کودکان در مورد ایمنی و امنیت. این مسئله ممکن است نیاز به چندین بار مطرح شدن داشته باشد.
  • اجازه دادن به کودکان در بازگو کردن حوادث و گوش دادن صبورانه به آنها.
  • تشویق کودکان به صحبت در مورد احساس های ناراحت کننده و گیج کننده. به آنها بگوئید که این احساس ها بعد از حوادث استرس زا طبیعی است.
  • به کودکان در درک اتفاق رخ داده کمک کنید. ممکن است کودکان در مورد اتفاق افتاده دچار سوءتفاهم شوند. به عنوان مثال کودکان خردسال " ممکن است خود را سرزنش کنند زیرا معتقدند که این اتفاق نباید می افتد براین باورند که تروریست ها در مدرسه حضور دارند و غیره. با ملایمت به توسعه ی درک واقع بینانه از حادثه کمک می کنیم.
  • محافظت از کودکان با جلوگیری از قرار گرفتن در معرض شرایط ترسناک و یادآور ضربه. این موضوع شامل مکالمات محدود در مقابل کودکان در مورد رویداد می شود.