فروتنی دیدگاه داچر کلتنر

شما اینجا هستید:

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و ... با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان فروتنی دیدگاه داچر کلتنر بیان می شود.

فروتنی در آمریکا، انگلیس و آلمان تأیید شده است و در دیگر کشورها با تحقیق مشخص می شود. هیجانی است که در آن احساسی از لاس زدن همراه با خجالت یا تواضع وجود دارد. این هیجان یک صفحه نمایش از علاقه به شخص دیگر است اما می تواند با احساس های کمرویی و خجالت همراه شود.

1

لبخند خجالتی که اغلب در رفتارهای معاشقه دیده می شود جاذبه اولیه را به شخصی دیگر بیان می کند. خنده و نگاه مستقیم به فرد مورد علاقه اما بدون همراهی سر و بدن، این ویژگی کمرویی و خجالتی بودن منحصر به فردی را در میان بیانات دیگر هیجانی بیان می کند، زیرا این هیجان تنها مخلوطی از ترکیب سیگنال ها در یک مسیر است.

افراد فروتنی برای جذب را به دلایل مختلفی تجربه می کنند. لبخند خجالتی پیامی است که معمولاً به معنای دریافت محبت از طرف شخص دیگری است.

این هیجان یک پیام خصوص از جذب است که نشان می دهد یک نفر پریشان است که از این راه حالت دلپذیری برای لذت را به دست آورد اگر فرد خجالتی نگاه مستقیم شما را به صورت تصادفی پاسخ دهد اما به محض دیدن شما نتواند کاری انجام دهد و بازهم لبخند بزند در پایان فرد خجالتی به شما می گوید ”من نمی توانم کمکی با لذت بردن از نگاه کردن برای شما انجام دهم.“

اثرات لبخند خجالتی همیشه مثبت نیست، می توان از آن برای نشان دادن حسادت یا نگرانی در دیگران استفاده شود. اغلب مردم در یک رابطه نامناسب می توانند به شریک خود ابراز فروتنی را در مورد شخص دیگری نشان دهند. بیان سریع و آرام این هیجان می تواند نشانه آسیب به یک رابطه و شهرت فرد به عنوان یک فرد قابل اعتماد باشد چنانچه این هیجان در وضعیت نامناسب نشان داده شود.

2

تشخیص در آوا:

تا به حال نشانه ای کلی ارائه نشده است.

3

تشخیص در چهره:

ارتباط چشمی ( همراه با لبخند)

لبخند جزئی

چرخیدن سر به سمت دیگر در حال نگاهی مستقیم به حالت لاس زدن.

بالا رفتن شانه برای پوشاندن حمایتی قسمتی از صورت.