ترسیم نیم رخ جنایی چیست؟

شما اینجا هستید:

احتمالا کلمه "پزشکی قانونی" را شنیده اید. توصیف علمی از صحنه جنایت، که به شناسایی و محکوم کردن جنایتکاران کمک می کند. همچنین ممکن است در فعالیت های خود در باشگاه مدرسه آن را شنیده و در خصوص آن گفتگو کرده باشید.  بنابراین ممکن است از خود بپرسید پزشکی قانونی دقیقا به چه معناست و فعالیت های گوناگون در این رشته چگونه مرتبط می شوند.

1

پزشکی قانونی از کلمه لاتین forensic به معنای عمومی و یا انجمن می آید. در روم باستان انجمن،محل دولت و مرکز قانونی محسوب می‌شد که در آنجا دادگاه ها مستقر بودند. همچنین انجمن،فضای عمومی که مردم به سخنرانی بزرگان گوش می دادند بود. پس اینگونه بود که از این کلمه هم در حوزه‌ی تحقیقات صحنه ی جرم و هم بحث و مناظره استفاده می شود.

دانش پزشکی قانونی واژه ی مناسب در خصوص تحقیق بر روی صحنه های جرم است، که شامل آنالیز زمینه هایی مانند اثر انگشت و DNA  (اسید دئوکسی ریبو نوکلئیک) می شود. همچنین این حوزه شامل ترسیم مشخصات جنایتکار نیز می شود.

2

ترسیم مشخصات جنایتکاران در تلاش برای پاسخ دادن به این سوال است که چه کسی مرتکب جرم خاص یا مجموعه ای از جنایات می شود که این کار براساس بازتاب رفتارهای شخصیتی انجام می‌شود.

شخصی که مشخصات جنایتکار را ترسیم می کند با استفاده از تجزیه و تحلیل صحنه جرم تعیین می کند که چه اتفاقی افتاده و چگونه این اتفاق را ترسیم می‌کند. این تجزیه و تحلیل ها ترسیم کننده را مجهز به اطلاعاتی درباره رفتار شخص یا موضوعی (مضنون نامشخص1) که نمی شناسد و مرتکب جرم یا جنایت شده می کند. ترسیم کننده مشخصات به این روش می تواند در مورد شخصیت مضنون نتیجه گیری کلی کند، که شامل سن مضنون، تحصیلات، موقعیت اجتماعی، ظاهر و فاکتورهای دیگر می شود.

ترسیم مشخصات جنایی به اندازه علوم دیگر در پزشکی قانونی زمینه های علمی سخت دارد. این کار شدیدا به تجربیات و هنر علمی ترسیم کننده وابسته است. ترسیم مشخصات جنایی مانند DNA و اثر انگشت به خودی خود موضوع را حل نمی کند. با این حال ترسیم مشخصات جنایی می تواند مسیر تحقیقات را مشخص کرده و لیست مضنونین احتمالی را کوتاه تر کند. این روش می تواند به مقدار زیادی شانس شناسایی و دستگیری مضنون ناشناخته را افزایش دهد.

3

علم پزشکی قانونی در حال حاضر یک موضوع فوق العاده محبوب در صنعت سرگرمی است. به دنبال موفقیت مجموعه تلویزیونی CSI ، مجموعه CSI میامی و CSI نیویورک تولید و عرضه شدند. علاوه بر این کتابی بر اساس این سریال تلویزیونی نوشته شده اشت. همچنین مجموعه ای تلویزیونی به نام NCSI در مورد سیستم خدمات تحقیقات جنایی نیروی دریایی وجود دارد.

فیلم ها و برنامه های تلویزیونی که در زمینه ی ترسیم مشخصات جنایتکاران ساخته شده اند،توانسته‌اند مخاطبان زیادی را به خود جلب کنند.ممکن است نام کتاب سکوت بره ها به گوشتان خورده باشد.از این کتاب فیلم بسیار محبوبی نیز ساخته شده است.در این کتاب ،مامورانFBI (اداره تحقیقات فدرال3) از یک قاتل زنجیره ای که محکومیتش را می‌گذراند کمک می گیرندآن ها از او می‌خواهندکه مشخصاتمضنون نامشخصی که به زنجیره ای از قتل های حل نشده دست زده است را برایشان ترسیم کند.در سریال تلویزیونی نظم و قانون:قصد جنایتکار4 ،کارآگاهان پلیس از روشترسیم مشخصات جنایتکار برای حل پرونده‌هایشان استفاده می کنند.

این اشکال مختلف سرگرمی با نگاهی زیرچشمی به علم پزشکی قانونی و ترسیم مشخصات جنایتکار تهیه شده اند و از آنجا که هدفشان مشخصا سرگرمی است،نمی توان به صحت اطلاعاتی که در اختیارمان می گذارند اطمینان داشت.پس نگاهی دقیق تر به ترسیم مشخصات جنایتکار و کار ترسیم گر می اندازیم.