نکات مهم کشف فریب

شما اینجا هستید:

نکات مهم کشف فریب در طرف مقابل حاوی نکاتی مهم است، که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد، به یاد داشته باشید که در هنگام کشف فریب توجه به این مطالب الزامیست، زیرا خیلی از آنها اصول و مبانی اولیه کشف فریب هستند.

هشت نکته مهم کشف فریب

1

با مشاهده حالت های نمایشی تاثیر گذار منفی برچسب دروغگویی به کسی نزنیم،یا با مشاهده حالت های نمایشی تاثیر گذار مثبت هم برچسب راستگویی به کسی نزنیم همیشه قبل از هر گونه نتیجه گیری موقعیت و شرایط محیطی دروغگوی فرضی را بررسی و بازبینی کنیم.

2

رفتاری که نشان دهنده احتمالی دروغ است به دروغ ،دروغگو ،گیرنده دروغ و موقعیت بستگی دارد.

3

احتمالا دروغگوها در زمان فریبکاری حرکات مربوط به سر و صورت (12 اینچ بالای بدن) را کنترل میکنند اما کنترل تمام واکنش های غیر کلامی برای آنان دشواراست.

4

توجه به بافت خوشه ای برای کشف فریب اهمیت دارد.

5

بچه ها و بزرگسالانی با ویژگی های ظاهرا صادقانه و حالت های نمایشی تاثیر گذار اغلب در مواردی که دیگران به آنها شک میکنند هم برنده می شوند.

6

افراد جذاب نسبت به افراد غیر جذاب بیشتر دیگران را نسبت به دروغ هایشان متقاعد می کنند.دلیل این امر فرصت های بیشتر برای برقراری ارتباط وکسب اعتقاد بیشتر است.

7

در مورد دروغگوهای حرفه ای (فریبکاران) پی بردن به دروغ غیر ممکن است.آنها نسبت به دروغ احساس گناه نمی کنند یا خود را متقاعد کرده اند که دروغ نمیگویند یا مطمن می شوند که شنوینده قطعا دروغ های آنها را باور خواهد کرد.

8

نشانه های افشاگرانه برای همه یکسان نیستند از شخصی به شخص دیگر موقعیتی به موقعیت دیگر و برای حالت های هیجانی متفاوت فرق می کند.