انواع فریب

شما اینجا هستید:

انواع فریب کوتاه مدت دو شکل دارد، این اشکال در طول هر تحقیقی مفسر با آن برخورد خواهید کرد. فریب به وسیله پنهان کاری و فریب بوسیله جعل، تشخیص این دو فریب از یکدیگر بسیار کار سختی است. درک تفاوت های بین این دو نوع فریب به شما در انتخاب نوع سوالاتی که به کشف حقیقت منجرب می شود کمک خواهد کرد.

1

فریب توسط پنهان کاری

پنهان کاری ساده ترین روش فریب به دلیل انفعالی بودن است، این درحالی است که این روش جزو سخت ترین فریب ها در تشخیص است. در این روش فریبکار هیچ رفتاری از خود نشان نمی دهد، فقط بخشی از موضوع را جا می اندازد.

به عنوان مثال ممکن است زمانیکه از افرادی که سپرده روزانه بانک ها را حمل می کنند، نحوه انجام اینکار را بپرسید. آنها تمامی اقدامات انجام شده برای انتقال پول از صندوق به بانک را برای شما توضیح دهند اما مرحله مهر وموم کردن و چینش پول های نقد و حرکت برای انتقال را بازگو نکند.

دان رابون مربی و متخصص مصاحبه می گوید: زمانیکه فردی برای فریبکاری از روش پنهان کاری استفاده می کند، تمام مطالبی که بیان می کند حقیقت دارد، او فقط بخشی از حقیقت را بازگو نمی کند.

تشخیص پنهان کاری اغلب اوقات توسط با تجربه ترین مفسران هم از قلم می افتد. افرادی هم که تشخیص فریب را از طریق فرم آشکارساز فریب به خوبی تشخیص می دهند، به دلیل آنکه رفتاری برای تشخیص وجود ندارد، تسلیم پنهان کاری می شوند.

" شما هرگز نخواهید فهمید، آنچه را که نمی پرسید." نصیحت رابون.

نکته: علامت شایع پنهان کاری استفاده از تعدیل کننده ها و توصیف کننده ها است. زمانیکه گوینده مبهم سخن می گوید، همان جا نکته برداری را آغاز کنید. این نقطه نیاز به بررسی بیشتر دارد، شاید فریب را در همان نقطه یافتید.

2

فریب از طریق جعل

به دلیل انفعالی نبودن، جعل از پنهان کاری مشکل تر است و نیاز به انجام اعمالی از طرف فریبکار دارد، مانند گفتن دروغ. هدف شما به عنوان مفسر تغییر مسیر لوکس و بی زحمت پنهان کاری و ایجاد فضای جعل برای فریبکار است. یکی از راه های انجام این کار پرسیدن سوال های اکتشافی است. زمانیکه فردی آغاز به جعل می کند، احتمال اشتباه افزایش می یابد که ممکن است مسیر را برای تشخیص فریب هموارتر سازد. به همین دلیل با استفاده از پرسش های اکتشافی در محل یا موضوعی که به نظر شما مضنون در آن بخش دست به پنهان کاری زده است، شما او را مجبور خواهید کرد که برای فاصله گرفتن شما از موقعیت به سرعت از طریق جعل پاسخ شما را بدهد. در این حالت فریبکار برای جلوگیری از جعل باید پاسخ مبهم، بی ربط و یا گریز را برای فاصله گرفتن مفسر از موضوع پرسش بدهد.

مثال: یک خانم مشغول در کار در یک فروشگاه لباس است، دزدی از آن محل صورت می گیرد و ما به دنبال دزدان برای باز پس گیری اقلام سرقتی هستیم. این فروشگاه یک کمد مخصوص وِزه اقلامی که توسط مشتری ها برگردانده می شود دارد. در این حالت مفسر می تواند برای کشف فریب پنهان کاری و اطمینان از عدم مجرم بودن، از این خانم این چنین سوال بپرسد: آیا در هفته گذشته شما به قسمت برگشت از فروش رفته اید؟ و اگر وی چنین پاسخ دهد که " من کلید این بخش را نداشته و فقط مدیران مجاز به داشتن کلید آنجا هستند." وی پاسخ سوال شما را نداده است. به عنوان یک مفسر این نوع از پاسخ باید به عنوان شاخصی از فریب زنگ های خطر ذهنی را برای شما به صدا درآورد.

نکته: هنگامی که شما پاسخی پیرامون پرسش خود دریافت می کنید، به عنوان خطایی که در بخشی از گفتگو رخ داده است به آن دقت کنید و بعد از گذشت مدتی بدون بیان این مطلب که فکر می کنم شما دروغ می گویید به موضوع بازگردید. در ادامه بررسی منطقه ای را که فرد از آن فرار می کند را دقیقا تشخیص داده و او را مجبور به حضور یا صحبت درباره آن موضوع کنید، در این حالت وی مجبور است یک دروغ محض گفته یا اعتراف کند. به هر حال با این تکنیک شما یک قدم به حقیقت نزدیک تر می شوید.