فریب بوسیله زبان بدن

شما اینجا هستید:

فریب بوسیله زبان بدن دارای یک کلید به نام اعتماد است، چرخش این کلید در گروی تطبیق زبان بدن و کلماتی است، که هنگام صحبت کردن می گوییم. حرکات آنچه را گفتیم یا تأیید می کنند یا در تضاد با آن است. اگر کلمات منعکس کننده احساس واقعی ما باشد، ژست ها به راحتی با آنچه می گویید مطابقت می کند .آگاهی از هیجان ها برای برقراری صحیح ارتباط و بیان معنا لازم است . هیجان های حل نشده می توانند بر روی زبان بدن تأثیر گذار باشند.

 

1

حرکات غیر ارادی :

ما کنترلی بر روی حرکات غیر ارادی خود نداریم، هیجان ها می تواند بر روی تنفس، وضعیت، ژست ها و بیانات چهره تأثیر گذار باشد. به صورت تصادفی مردم را انتخاب کرده و حرکات غیر ارادی آنها را مشاهده کنید، به خصوص در زمان های تضاد آنها با گفتارشان، به عنوان مثال افزایش تنفس می تواند نشان دهنده استرس یا اضطراب باشد. در هنگام تمرین زبان بدن از حرکات غیر ارادی آگاه باشید. استرس خود را کاهش داده و به دنبال راه های سازنده برای بیان هیجان ها خود باشید، این کارها به کم کردن حرکات غیرارادی شما کمک می کند :

ورزش، مدیتیشن، خواب کافی، یادداشت های روزانه و رژیم غذایی سالم

 

2

آنچه را مد نظر دارید بیان کنید:

عموماً فریب بخشی از ارتباط مؤدبانه است. این موضوع روی زبان بدن و حرکات تأثیر می گذارد. زمانیکه ارتباطات و آنچه را که مدنظر دارید بیان می کنید بسیار مؤثرتر خواهند بود. شما باید در بیشتر مواقع تمرین صادق بودن و احترام در هنگام سخنرانی را انجام دهید.

ارتباطات صادقانه، خاص باشید، در هنگام برقراری ارتباط به حقایق تکیه کنید، نه به احساسات، خودتان را تصحیح کنید، انتخاب گفتار مواجه با خود نیست، هدفمند باشید و نکات اصلی ارتباط خود را بدانید و سخن بی ربط نگویید.

3

همیشه سازگار باشید :

ارتباطات قابل اطمینان از طریق اعتماد ایجاد می شوند. کلید صداقت را همیشه با خود داشته باشید و در هنگام ارتباط با دیگران از آن استفاده نمائید. چند راهنمایی برای بهبود سبک ارتباطی و افزایش قدرت آن عبارت است از :

به سادگی صحبت کنید : از پیچیدگی اجتناب کنید، و از روش های جدید برای تعریف موضوع استفاده کنید.

گوش دهید : در صورت لزوم درخواست بازخورد و شفاف کردن اطلاعات را بیان کنید.

تطبیق : توجه به زبان بدن دیگران و پاسخ مناسب.

باز باشید : صادق و باز در مورد آنچه که گفته اید باشید و آن را با زبان بدن همراهی کنید.

در صورت مغلوب شدن توسط کلمات، حرکت کنید :

افراد توجه بیشتری به حرکات نسبت به کلمات دارند. به طور معمول ما در 4 ثانیه نشست در مورد افراد تصمیم می گیریم. این موضوع تاحد زیادی بر اساس رفتار و زبان بدن است. اگر زبان بدن شما خصمانه باشد، مهم نیست از چه کلماتی و با چه تُنی استفاده می کنید. نسبت به رفتارها و ژست های خود در زمان برقراری ارتباط با سایرین آگاه باشید. مهارت های زبان بدن را تمرین کرده و زبان بدن دیگران را رمز گشایی کنید.

چه افرادی تصمیم می گیرند ؟

هوشمند، امانت دار، توانا و خریداران