میل دیدگاه داچر کلتنر

شما اینجا هستید:

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و ... با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان میل دیدگاه داچر کلتنر بیان می شود.

میل در بسیاری از فرهنگ ها تأیید شده است ولی باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد. تمایل هیجانی است که احساس اشتیاق شدید یا امید برای یک نتیجه خاص مشخص شده می باشد. کلمات مربوط به این هیجان در انگلیسی مایل، وسوسه، علاقه، اشتیاق و حسرت می باشد.

1

زمانیکه افراد میل بودن را احساس می کنند واقعاً چیزی را از شخصی می خواهند. این هیجان محرک قوی برای عمل است. تمایل جرقه دنبال کردن یک هدف است. اغلب افراد زمانیکه به دنبال اتفاق افتادن یک نتیجه هستند احساس تمایل می کنند. موضوعات مشترکی شامل نیازهای اولیه بقا برای گونه ما از قبیل غذا، آب، سرپناه و پیدا کردن جفت در هیجان میل وجود دارد.

تمایلات پیچیده تر به دلیل خواسته شخصی مانند گرفتن ارتقاء، خریدن یک بازی سرگرم کننده یا دریافت یک قطعه کیک شکلاتی خوشمزه به وجود می آید. زمانیکه افراد تمایل به چیزی دارند احساس سوزان اشتیاق یا احساس تکمیل نبودن منبع تمایل را دارند. بیان تمایل اغلب حالت جنسی و لاس زدن تفسیر می شود و دلیل این امر استفاده از سیگنال جاذبه است. اگرچه این موضوع بعضی اوقات صحیح است اما باید با احتیاط و با توجه به صورت و آوا تفسیر شود.

افراد این هیجان را به صورت مشابه آنچه که شما تمایل به فرار یا میل به یک ساندویچ پنیر کبابی دارید به روشنی بیان می کنند. در حالت های شدید تمایل می تواند به صفات شخصیتی منفی مانند وسواس، حرص و آز، شکم پرستی و خودخواهی تبدیل شود. از سوی دیگر تعدیل تمایل می تواند نیروی محرکه قوی برای کمک به تحقق اهداف باشد.

2

تشخیص در آوا:

آوایی طولانی و پایین مانند مزه کردن یک خوردنی خوشمزه یا شنیدن یک صدای دلپذیر.

معمولاً شروع آوایی پایین و سپس افزایش و دوباره کاهش.

در صورت بسته بودن دهان صدای مانند ”mmmm“

در صورت باز بودن دهان صدای مانند ”ooo“

صدای شبیه به تلفظ های صوتی علاقه اما طولانی تر و پایین تر.

3

تشخیص در چهره:

پلک های افتاده و تا حدودی آرام

لیسیدن لب یا چروک لب ها یا گاز گرفتن لب