تشخیص دروغ در دنیای مجازی

شما اینجا هستید:

دروغ و کشف آن در دنیای امروز با توجه به استفاده از تکنولوژی های جدید فضاهای متعددی را برای برقراری ارتباط و فریب به وجود آورده است. ممکن است شما پیام متنی را به دوستان خود، خانواده و یا فردی که تمایل به شناخت او را دارید ارسال کنید و احساس کنید که موضوعی یا پیامی صحیح نیست. آیا این فرد به من دروغ می گوید؟ اگر این موضوع صحیح باشد، چگونه می توان زمانیکه فردی از طریق ارسال پیام متنی به شما دروغ می گوید را تشخیص دهید؟

1

کشف دروغ با توجه به مدت زمان پاسخ دادن

یک مطالعه نشان داد که 10 درصد مردم زمان بیشتری برای پاسخ به سوالی که تمایل به دروغ دارند صرف می کنند. (منظور پاسخ متنی است.) به طور طبیعی آنها نیاز به زمان بیشتری برای ساختن جواب قابل قبول دارند. این نشانه اگر گفتگوی رو به جلو و عقب به صورت ناگهانی داشته باشید، سریعتر شما را به نتیجه رهنمون می سازد. توجه داشته باشید که موارد زیادی به غیر از دروغ گفتن، می تواند در دیر پاسخ دادن دخیل باشد. شاید به دلیل اهمیت موضوع فرد مقابل به زمان بیشتری برای بیان مطلب نیاز دارد یا او نمی خواهد که اشتباه تایپی داشته باشد. ایجاد فضای دریافت این نشانه به مهارت مفسر بستگی دارد.

2

کشف دروغ با توجه به پاسخ های پیچیده

اگر شما یک سوال ساده مانند "دیشب چیکار می کردی؟" را مطرح کردید و طرف مقابل سه پاراگراف برای شما پیام ارسال کرد به احتمال زیاد او حقیقت را بازگو نمی کند. بیشتر افراد فکر می کنند ارسال پاسخ بلند همراه با جزئیات متقاعد کننده تر است، در حالیکه اینگونه نیست. مخصوصا اگر فرد به طور معمول پیام های بلند ارسال نمی کند. همچنین اگر فردی موضوع را با جزئیات زیاد برای شما ارسال کرد، در حال متقاعد سازی شما است، او می خواهد شما بپذیرد که آن اتفاق ها افتاده است. افرادی که در دروغ گفتن تازه کار هستند، تمایل زیادی به بازگشت به اواسط گفتگو برای تصحیح اشتباهات خود دارند.

3

کشف دروغ با توجه به تغییر سریع موضوع

اگر فردی سعی کند موضوع را سریعا تغییر دهد وی در حال فریب است. زمانیکه افراد تمایل به ارسال پیام حقیقی ندارند، به طور طبیعی مشتاق به ادامه ارتباط در خصوص آن موضوع نیستند. اگر طرف مقابل سریعا پاسخ داده و بعد از آن یک سوال پیچیده مطرح می کند، تکنیکی قوی برای ایجاد انحراف و تغییر موضوعی است که در آن خصوص قصد فریب دارد، می باشد. مانند: من دیشب را تنها گذراندم، تو چطور؟ شب رو چطور گذروندی؟

4

کشف دروغ با توجه به عدم پاسخ دادن

اگر در حین گفتگوی شخص مقابل به طور ناگهانی دیگر پاسخ ندهد، یک راه دیگر برای فرار از مرگ رابطه است. اگر این رفتار را بسیار زیاد مشاهده کردید به احتمال زیاد او دروغگوی قهاری نیست و به دنبال فرار از عواقب بیان دروغ است، به خصوص اگر دلیل منطقی برای عدم پاسخ نداشته باشد.

5

کشف دورغ با توجه به شروع به تعاریف جذاب کردن

اگر فردی پس از پاسخ سریعا شروع به تعریف های جذاب در مورد شما کرد، مانند زیبایی، هوش، دانش و ... در خصوص شما. به یکی از سوال های شما پاسخی خطرناک داده است و می خواهد سریعا بر روی موضوع سرپوش گذاشته و شما را منحرف کند.

6

کشف دروغ با توجه به کلمات تاکیدی

استفاده از کلمات تاکیدی به معنای درغ نیست اما اگر شخصی بیش از حد بر روی مسائل احساسی در متون خود تاکید کرده و یا از این کلمات به صورت ناگهانی استفاده کند، ممکن است تمایل به باور موضوع از سمت شما به دلیل دروغ گفتن داشته باشد. مانند " نمی دونی، نمی دونی چقدر دیشب دلم برات تنگ شده، دلم می خواست پیشم بود.«

نکته: اگر چه راه 100 درصدی برای کشف دروغ وجود ندارد، با این حال به احساس خود اطمینان کنید. راه اصلی برای کشف دروغ یادگیری مهارت پرسش گری است. تحقیقات نشان داده که ما 54 درصد توانایی تشخیص فریب را داریم، پس از این مقدار به عنوان تلنگر استفاده کنیم. به یاد داشته باشید راه اصلی تشخیص دروغ و فریب اعتراف خود افراد است و رسیدن به این مهارت به دلیل توانایی خود فریبی افراد بسیار سخت است.