رشد Development

شما اینجا هستید:

معنی: رشد

(زیست شناسی) تغییرات تدریجی اندازه، شکل و عملکرد در طول حیات یک موجود زنده که توانایی های بالقوه ژنتیکی (ژنوتیپ) آن را به سامانه های بالغ کارامد (فنوتیپ) تبدیل می کند. تغییرات شیمیایی تکراری (سوخت و ساز) و تغییرات بلند مدت تر از طول عمر موجود زنده (تکامل)، رشد به حساب نمی آیند. در انسان روال رشد، مراحل جنینی و تحولات بعدی را در رحم تا تولد طی می کند و در دوران کودکی هم ادامه می یابد.