انزجار دیدگاه داچرکلتنر

شما اینجا هستید:

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و ... با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان انزجار دیدگاه داچر کلتنر بیان می شود.

انزجار در کل جهان به رسمیت شناخته شده است. داچرکلتنر در خصوص این هیجان مطالب زیر را بیان می کند:

تنفر هیجانی است که گریز از چیزی بسیار ناخوشایند را ابراز می کند . احساس های وابسته به انزجار، دفع، تنفر، نفرت، بیزاری و بیماری هستند.

1

زمانیکه افراد احساس تنفر می کنند انگیزه ای قوی برای جلوگیری از تکرار این احساس را تجربه خواهند کرد. مفهوم انزجار مخالف، میل که یک هیجان محرک برای نزدیک شدن و اشتیاق است.

مواردی که باعث ایجاد تنفر می شوند، مواد فاسد غذایی، ضایعات زیستی، بوی تهوع آور و سطوح مرطوب است. اغلب مردم احساس تنفر را یک تجربه منفی می دانند. افزایش تهوع با احساس سفت شدن یا پرشدن آن، تغییر ضربان قلب و رفلکس استفراغ همراه است. صدای تنفر در اغلب مواقع صدایی شبیه به موقعی است که برای باز کردن گلو سرفه می کنیم . این صدا همچنین شبیه به صدایی است که قبل از استفراغ شنیده می شود. تنفر برای بقای گونه ما بسیار مفید است. برون فکنی چهره در تنفر شامل چین و چروک در کنار بینی و حرکت تنفسی عمیق که نشان دهنده وجود مانع در راه تنفسی است، این کار برای محافظت از پاتوژن ها و مواد سمی می باشد.

احساس بیزاری به ما در کاوش، غذا خوردن یا حمایت در مورد خطای تصادفی بهداشتی کمک می کند. از سوی دیگر انزجار می تواند پیامدهای خطرناکی برای روابط شخصی ما داشته باشد. زمانیکه انزجار تفکر و ایده های افراد را هدف قرار می دهد، یک گام در جهت از دست دادن صفات شخصیتی است. صحبت سربازان نازی در مورد یهودیان در فیلم ها یا صحبت کردن اعضای القاعده در مورد آمریکای ها، که اغلب جهت بیان انزجار رخ می دهد.

2

تشخیص در آوا:

صدای شبیه به خفگی یا استفراغ.

آوا های ”ugh“، ”yuck“ و ”eeuck“ از ته حلق.

حرکت زبان به جلو در پشت حلق و تولید آوا.

3

تشخیص در چهره:

چروک خوردن بینی.

کشیده شدن لب بالا.

کمی بیرون آمدن زبان از دهان.