نارضایتی

شما اینجا هستید:

معنی : نارضایتی.

محل : فرانسه

این سیگنال دست در فرانسه ساخت یک فنجان برای گوش و تظاهر به ناشنوایی است. این ژست درخواست برای تکرار مطلب گفته شده حتی با صدای بلند نمی باشد زیرا برای توقف صحبت کردن است. به عنوان یک فرانسوی می گویید ”صحبت کردن نقره اما سکوت طلاست.“