خجالت دیدگاه داچر کلتنر

شما اینجا هستید:

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و ... با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان خجالت دیدگاه داچر کلتنر بیان می شود.

خجالت در آمریکا، انگلیس و آلمان تأیید شده است و در دیگر کشورها با تحقیق مشخص می شود. خجالت شروع احساس ناراحتی به دلیل نقض یک هنجار اجتماعی است. احساس هایی که مریوط به خجالت هستند شامل تحقیر، ناراحتی و سرافکندگی متلاطم می باشند.

 

1

بسته به شرایط خجالت می تواند احساسی مثبت یا منفی باشد اما معمولاً احساس اضطراب در معده، تمایل به پنهان کردن و احساس های گرم در چهره به همراه سرخ شدن است. موارد زیادی می تواند احساس خجالت را به وجود آورد اما به طور کلی این هیجان در حضور دیگران رخ می دهد. بیان یک مطلب احمقانه در جمع، دیر رسیدن به یک جلسه، ستایش بیش از حد و فراموش کردن کشیدن زیپ شلوار هر کدام نمونه هایی از بسیاری این رخداد در موقعیت هایی است که می تواند باعث شود افراد احساس خجالت کنند.

معمولاً افراد از این احساس لذت نمی برند اما همیشه تجربه ی منفی ندارند. موقعیت هایی مانند دریافت جایزه ای غیر منتظره یا تعریف در مقابل دیگران می تواند برای برخی از افراد تجربه مثبتی از خجالت باشد. خجالت در زندگی اجتماعی نقش مهمی را ایفا می کند. این هیجان نمایشی از دلجویی است به این معنی که با استفاده از این سیگنال به دیگران نیات خوب خود را بیان می کنید.

قوانین بسیاری در مورد هنجارهای فرهنگی و دولتی وجود دارد و عدم رعایت تصادفی آنها معمولاً باعث ایجاد این هیجان می شود. این راهی برای اعلام به همه افراد است، که با توجه به انحراف شما اشتباه خود را متوجه شده اید و برای نظر مخاطبان ارزش قائل هستید. بدون نمایش این هیجان ممکن است به عنوان فردی متکبر و بی تفاوت شناخته شده و یا این حالت حتی بی احترامی محسوب شود. از سوی دیگر خجالت بیش از حد نیز می تواند برای صحبت با دیگران مانع ایجاد کند. این هیجان در حد اعتدال به حفظ جایگاه اجتماعی و محبوب بودن ما کمک کرده و اعتماد به نفس ما در مقابل دیگران را حفظ می کند.

2

تشخیص در آوا

صدای طولانی و عصبی همراه با ”uhh“ یا ”ah“

خنده های کوتاه و عصبی

استفاده از آواهای تفریح و غم به همراه هم در طولانی مدت.

 

3

تشخیص در چهره

لبخند خفیف یا کوتاه.

پایین آوردن سر و دور نگه داشتن از دیگران.

در بعضی مواقع استفاده از دست برای لمس صورت و تا حدی پوشش آن.