مدیریت نقاب

شما اینجا هستید:

 

مدیریت نقاب ، آموزش، تمرین و کسب مهارت آن را می توان این چنین آغاز کرد:

برخی از محققان عقیده دارند مطالعه چهره همان مطالعه هیجانات است. هرچند چهره منبع مهمی است که درباره نوع هیجانات تجربه شده توسط فرد اطلاعاتی را منتقل می کند، اما علاوه بر این عوامل فرهنگی و اجتماعی به ما می آموزد تا احساسات خود را در رفتار و چهره واقعی مان بروز ندهیم .

کنترل برون فکنی عواطف چهره مهارتی است که آن را از کودکی می آموزیم. افراد قوانین ابراز چهره را که نحوه تعاملات هیجانی قابل قبول در یک جامعه در موقعیت های اجتماعی متفاوت است، را یاد می گیرند.

فنون مدیریت چهره یا مدیریت نقاب مفاهیمی هستند که برای توضیح این رفتار های معین یا نمایشی به کار می روند.

مهارت مدیریت نقاب نه تنها خیلی زود آموخته می شوند، بلکه اغلب کاملا به شکل عادی در می آیند. یعنی ما آنها را به گونه ای در آزمایشگاه ذهنی می آموزیم که در سطح ناخودآگاه به صورت مهارت در ما عمل می کنند.

با وجود جهان شمولی حالات چهره در هیجان های اصلی بیان هیجانات از فرهنگی به فرهنگ دیگر تا حدود زیادی همچون سایر انواع بیانات احساسی متفاوت است، به این معنی که برون فکنی عواطف چهره خشم در فرهنگ های مختلف دارای تفاوتی های در بروز نشانه های مشخص شده برای هیجان خشم است.

هنجارهای اجتماعی تعیین می کنند کدام یک از مهارت های کنترل چهره برای هیجانی که توسط افراد در موقعیت ،جنسیت ،سن و نقش اجتماعی متفاوت احساس می شود مناسب هستند.
چهار تکنیک کنترل چهره عبارتند از:

نقاب زدن ،تشدید ، خنثی سازی ، تضعیف است

1

نقاب

اولین تکنیک مدیریت چهره ای که یاد می گیریم تا در بافت زمینه فرهنگی و اجتماعی از آن بهره بگیریم نقاب زدن است. این تکنیک عبارت است از سرکوب حالت های مر بوط به هیجانات تجربه شده و جایگزینی آن با حالت هایی که در آن بافت زمینه مقبول واقع میشند.
به طور مثال زمانی که فرد در رقابتی با فرد مقابل شکست می خورد چه فکر میکند و چه هیجانی دارد؟ شما در این شرایط چه فکری خواهید کرد و چه هیجانی دارید؟

احتمالا احساس چندان خوبی نخواهید داشت، با این وجود در فرهنگ جوامع مختلف به شما می آموزند و از شما میخواهند شادی و خوشحالی خود را برای شخص برنده نشان دهید و از ابراز هرگونه احساس ناامیدی و شکست خودداری کنید . این بخشی از شخصیت یک بازنده یا یک ورزشکار خوب در بافت زمینه جوامع مختلف به شماره می آید.

ژاپنی ها استادان نقاب زدن هستند و برای دیگر افراد از کشور های دیگر بسیار سخت است بفهمند چگونه همتایان ژاپنی شان واکنش نشان میدهند، زیرا حالت های برون فکنی آنها در بیان هیجاناتشان ممکن است همیشه مثبت یا خنثی باشد. در زبان ژاپنی واژه ای برای "خیر" وجود ندارد اما صد ها لغت برای "بله" وجود دارد و بیشترشان به معنای خیر هستند !!!

2

تشدید

تشدید حالت های هیجانی چهره با بزرگ جلوه دادن هیجانات ابراز می شود، باید بیش از آنچه را که ادراک می کنیم در برون فکنی عواطف بازسازی کنیم تا به این تربیت توجه دیگران را جلب کنیم.

آیا تا به حال در موقعیتی قرار گرفته اید که به علت فشار اجتماعی در ابراز چهره تان مبالغه کنید، مثلا وقتی دوستانتان میخواهند شما را سوپرایز کنند وشما از این مسئله مطلع می شوید و برای اینکه آنها متوجه نشوند خود را بیش از آن که شاد هستید نشان می دهید.

نکته: در برخی از فرهنگ ها مثلا در کشورهای مدیترانه هیجان غم به شدت اقرار میشود.

3

خنثی سازی

تا به حال شنیده اید که فردی چهره خشک و بی روحی دارد، این افراد بی احساس از مهارت کنترل چهره خنثی سازی استفاده می کنند . وقتی فرد چهره اش را خنثی می کند هر نوع برون فکنی عواطفی را در چهره خود حذف خواهد کرد، به عنوان مثال یک بازیکن پوکر سعی می کند چهره خود را نسبت به دستی که دارد، خنثی کند تا دیگران نتوانند از کیفیت برگ های وی با خبر شوند، این حالت معروف به پوکر فیسی است.

4

تضعیف

برخی موقعیت های اجتماعی ما را به تضعیف کردن بروز هیجان ها وادار می کنند، چرا که شرایط ایجاب می کند تا آن هیجانی را که واقعا احساس کردهایم را کم اهمیت جلوه دهیم. معمولا زمانی این حالت رخ می دهد که هیجان تجربه شده در آن زمان و مکان هیجانی ممنوعه است، مانند هیجان ترس و غم در مردان.