عضلات چهره

شما اینجا هستید:

عضلات چهره گروهی ماهیچه های اسکلتی مخطط هستند که توسط عصب صورت (عصب جمجه ای VII) حرکت می کنند و در موارد دیگر آنها را کنترل می کنند. این ماهیچه ها همچنین عضلات نمایشی (وابسته به تقلید) نیز نام گذاری می شوند.

1

ساختار

عضلات صورت دقیقا در زیر عضلات پوست (زیرجلدی) قرار دارند و برون فکنی چهره را کنترل می کنند. معمولا از سطح استخوان جمجمه  (به ندرت فاسیا) تا زیر پوست قرار می گیرند. در صورت حرکت آنها پوست به حرکت در می آید، همچنین حرکت این عضلات باعث ایجاد چین و چروک در راستای عملکرد عضلات می شوند.

2

سیستم عصبی

عضلات صورت توسط عصب صورت ( عصب جمجمه VII ) حرکات چهره را در یک طرف صورت ایجاد می کند و ماهیچه های فکی یا مخصوص جویدن بوسیله اعصاب فک پایین شاخه ای از عصب سه گانه یا تریمینال ( عصب جمجمه ای V ) به حرکت در می آیند.

3

فهرست عضلات چهره

ماهیچه پس سری پیشانی  (Occipitofrontalis muscle)

ماهیچه گیجگاهی  (Temporoparietalis muscle)

ماهیچه هرمی بینی  (Procerus muscle)

ماهیچه بینی (Nasalis muscle)

ماهیچه پایین برنده تیغه بینی (Depressor septi nasi muscle)

ماهیچه حلقوی چشم (Orbicularis oculi muscle)

ماهیچه چین دهنده بالای مژگانی (Corrugator supercilii muscle)

ماهیچه پایین برنده مژگانی (Depressor supercilii muscle)

ماهیچه لاله گوشی Auricular muscles (anterior, superior and posterior)

ماهیچه حلقوی دهان (Orbicularis oris muscle)

ماهیچه پایین برنده گوشه دهان (Depressor anguli oris muscle)

ماهیچه خنده (Risorius)

ماهیچه گونه ای بزرگ (Zygomaticus major muscle)

ماهیچه گونه ای کوچک (Zygomaticus minor muscle)

ماهیچه بالا برنده لب بالا (Levator labii superioris)

ماهیچه بالا برنده لب بالا و پره بینی (Levator labii superioris alaeque nasi muscle)

ماهیچه پایین برنده لب پایین (Depressor labii inferioris muscle)

ماهیچه پایین برنده گوشه دهان (Levator anguli oris)

ماهیچه شیپوری (Buccinator muscle)

ماهیچه چانه ای (Mentalis)

ماهیچه پوستی گردن (Platysma) توسط عصب صورت به حرکت در می آید، این ماهیچه را به دلیل قرار گرفتن در گردن می توان با نکانیزم های عضلات گردن گروه بندی کرد اما به دلیل حرکت بوسیله عصب اشاره شده می توان آن را به عنوان ماهیچه برون فکنی وابسته به هیجان در نظر گرفت.

4

گسترش

ماهیچه های صورت از قوس شاخه دوم حلقی مشتق می شوند.

5

اهمیت بالینی

ناتوانی در برون فکنی وابسته به هیجان چهره در یک سمت ممکن است اولین علامت آسیب اعصابی در آن ناحیه باشد. آسیب به اعصاب صورت ناشی از فلج  ماهیچه های در برون فکنی وابسته به هیجان چهره نشان دهنده طرف درگیر است. فلج از دست دادن کنترل ارادی فعالیت عضلات است، که می تواند به صورت دائمی یا موقت باشد. این آسیب می تواند بوسیله ضربه، فلج بل و یا سرطان غده بزاقی پاروتید (نئوپلاسم بدخیم) اتفاق بی افتد، دلیل این امر حرکت صورت از طریق غده است. غده پاروتید می تواند توسط جراحی یا موقت آسیب ببیند. این وضعیت ناخوشایند نه تنها مانع برون فکنی می شود، بلکه به صورت جدی توانایی صحبت کردن را به صورت دائم و موقت مختل می کند.