عدم تطبیق زمان پاسخ

شما اینجا هستید:

کشف دروغ و زمان نشانه های مهمی را برای آشکار سازی یک فریب در اختیار مفسر قرار می دهد، در مصاحبه های کشف حقیقت عدم تطبیق زمانی رفتار مشاهده شده و گفتار ما را به تشخیص و کشف واقعیت نزدیکتر خواهد کرد. در این بخش به بررسی این نشانه و علل شکل گیری آن می پردازیم:

1

همانطور که در فیلم مشاهده می کنید، پس از ارائه محرک به فرد مورد مصاحبه وی با انکار و سپس طرح سوال از پاسخ دادن امتناع می کند، که خود  نشان دهنده یک فضای آغشته به فریب است.

2

پس از آن وی با یک مکث به دلیل برنامه ریزی در راستای فریب بیان می کند: من مجبور نیستم به این گوش بدم و با یک مکث دست خود را به نشانه خشم بر روی میز می کوبد. این عدم تطبیق بین گفتار و برون فکنی هیجان یکی از نشانه های قوی فریب است.

3

در بیشتر مواقع افرادی که به دلایل مختلف مجبور هستند، موضوعی را که پنهان کرده اند فاش کنند. برای فریب مجدد دست به جعل خشم می زنند، زیرا مغز به خوبی می داند که این رفتار مخصوص افراد بی گناه است.

4

در این قسمت مفسر به خوبی با پرسشهای که مطرح می کند، فضای پنهان کاری را به سمت جعل می برد، که در حالت جعل تشخیص و کشف چرایی فریب راحتر است.

نکته مهم ایجاد محرک کلامی

توجه داشته باشید که در این نمونه موردی قدرت مفسر در مصاحبه به صورت تفویضی از سوی پلیس است، که به وی امکان طرح سوال مستقیم را می دهد. این در حالیکه است که در مراوده های روزمره انجام این رفتار باعث کاهش ارتباط ها می شود و باید این تکنیک را در قالب سوال های غیر مستقیم به کار برد.