ترس دیدگاه داچر کلتنر

شما اینجا هستید:

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و ... با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان ترس دیدگاه داچر کلتنر بیان می شود.

ترس در کل جهان به رسمیت شناخته شده است. واکنش هیجانی به تهدید است، معمولاً با توجه به پیش بینی ما از خطر رخ می دهد. برخی از حالات هیجانی مربوط به ترس شامل احساس خطر، وحشت زدگی و عصبی بودن، اضطراب (ترس خفیف) و خوف (ترس شدید) می باشد. (بعد ترس داروین)

1

بعضی از دانشمندان بر این باورند که ما این هیجان را به عنوان بخشی از پاسخ فرار گسترش داده ایم، دلیل این موضوع را هم بسیاری از تغییرات فیزیولوژیکی که در مدت زمان این احساس رخ می دهد و با فرار یا پنهان شدن ارتباط دارند می دانند. زمانیکه ما می ترسیم دست ها سرد شده، پاها گرم می شود، بدن شروع به لزریدن می کند و ادراک ما افزایش می یابد. صدا افزایش می یابد تا این هیجان را به دیگران منتقل کرده یا بعضی اوقات توانایی صحبت کردن را از دست می دهیم. دلایل زیادی برای ایجاد این احساس وجود دارد زمانیکه ما در یک وضعیت دشوار مبهوت می شویم یا احساس ناامنی کرده و این هیجان را به عنوان یک پاسخ نشان می دهیم، می تواند از موضوعی مانند فراموش کردن یک جلسه یا تعقیب شدن بوسیله یک مهاجم ایجاد شود.

این هیجان بیش از حد می تواند در زندگی مشکل آفرین باشد به دلیل اینکه باعث ایجاد استرس برای ذهن و بدن می شود. حالت های بالای ترس با اضطراب، افسردگی و رفتارهای عصبی ارتباط دارد.

افرادی که یاد می گیرند این هیجان را تشخیص و مدیریت کنند می توانند سلامت روانی و رفاه اجتماعی خود را بهبود بخشند. از سوی دیگر کارکردهای مثبت بیشماری در زندگی اجتماعی برای این هیجان وجود دارد. این هیجان یک سیگنال غریزی قدرتمند است که به ما اجازه می دهد برای واکنش آماده باشیم. اگر به این موضوع فکر کنیم که چه کاری در زمان تصادف خودرو انجام خواهیم داد بسیاری از ما رانندگی نخواهیم کرد. در عوض پاسخ های ترس درونی و کنترل مغز عاطفی قبل از پاسخ بدن شانس فکر کردن در آن موارد را خواهیم داشت. به طور کلی این عاطفه برای کمک به ما در تشخیص موقعیت های خطرناک و هدایت عملکرد سریع برای پاسخ وجود دارد.

2

تشخیص در آوا:

صدای ناگهانی، تیز یا فریاد.

تلفظ های سریع با چندین بار تکرار.

تن بالا و تولید آواهای بلند.

3

تشخیص در چهره:

بالا رفتن ابروها و کشیده شدن آنها.

بالا رفتن پلک بالایی.

کشیده شدن پلک پایینی کشیده شدن افقی گوشه لب ها.