کشیدن یقه پیراهن

شما اینجا هستید:

این کد به نحوی توسط افراد مختلف تفسیر شده است.

تفسیر لیلین گلس:

زمانیکه افراد یقه پیراهن خود را به سمتی می کشند و یا کراوات خود را شل می کنند، به صورت واضح بیان می کنند که « گرم است.» و یا عصبانی هستند. توجه داشته باشید که هیجان ها می توانند باعث افزایش دمای بدن شده و برای رهایی فوری از بی قراری و افزایش دمای بدن آنها این رفتار را نشان دهند.

تفسیر ناوارو:

این حالت را به دلیل از بین بردن استرس و ناراحتی عاطفی می داند.

تفسیر آلن پیز:

تحقيق نشان داده است که دروغ گفتن باعث ايجاد نوعی احساس سوزش و خارش در ناحيه صورت و گردن می شود و برای فرو نشاندن آن به ماليدن يا خاراندن آن قسمت نياز است . بنظر می رسد که اين دليل قانع کننده ای باشد برای اينكه چرا برخی افراد هنگامی که دروغ می گويند يقه خود را می کشند. در واقع وقتی کسی دروغ بگويد ومتوجه شود که به او شک کرده اند در ناحيه گردن عرق می کند . البته کشيدن يقه در هنگام خشم شديد و درماندگی هم به منظور راحت تر نفس کشيدن به کار می رود .