آموزش دروغگویی

شما اینجا هستید:

آموزش دروغگویی را در صورتیکه پاسخ شما به سوالات بله است، بخوانید. آیا نیاز دارید یک دروغ سفید کوچک برای رهایی از احساسات به کسی بگوید؟ و یا می خواهید دروغ سیزده بدر بگویید؟ آیا می خواهید به عنوان انتقام به دشمن خود دروغ بگویید؟ و یا برای خنده به خواهر خود دروغ بگوید؟ در ادامه روش های گفتن دروغ را با هم مرور می کنیم.

1

قبل از بیان دروغ مهارت های بازیگری را تمرین کنید.

آنچه می خواهید بیان کنید را در آینه یا هر وسیله ی دیگر تمرین کنید، تصور کنید با چه مقدار پوزخند گیر خواهید افتاد، بازیگر درونی خود را بیرون بکشید و تمام هیجان های واقعی خود را پنهان کنید.

2

تصور کنید که دروغ نمی گویید.

به عنوان مثال شما در حال تلاش برای متقاعد کردن خواهر خود هستید که بیگانگان فردا به زمین حمله می کنند، شما نیاز دارید که تصور کنید چه احساسی درست است، ترس در آوا، لکنت زبان و تمام آنها به این دلیل است که شما نمی توانید شکست را تحمل کنید، به خاطر وحشت لرزه بر اندام شما افتاده، نمایش ضعف در صدا و عدم تمرکز به این دلیل که فکر کردن به موضوع باعث احساس پریشانی می شود. شاید شما به طور طبیعی فردی احساساتی هستید و اشک شما سرازیر می شود یا سر خود را در دستانتان گرفته و حالت حق حق به خود بگیرید، کاری کنید که آنها احساس تاسف برای شما کنند و آنگاه شما را واقعا باور می کنند!

3

افراط نکنید.

در رفتارهای خود افراط نکنید، آنها دروغ شما را خواهند فهمید. حالت واقعی را حفظ کنید، بیش از حد واکنش نشان ندهید فقط رفتاری را که در حالت عادی در همچین موقعیتی در زندگی واقعی انجام می دهید از خود بروز دهید، اما آن را کم هم انجام ندهید اگر شما به طور طبیعی واکنش نشان می دهید سعی کنید فقط کمی بیشتر از آنچه که در واقعیت است نشان دهید.

4

اگر آنها به دام نمی افتدن عصبانی نشوید.

تنها کسانی که به دام نمی افتند افرادی هستند که شما را باور ندارند یا شما یک دروغ مناسب نگفته اید، حالت روانی خود را از دست ندهید اگر آنها گفتند که می دانند شما دروغ می گویید سعی کنید آرامش خود را حفظ کرده و بیشتر توضیح دهید و اگر بازهم گفتند شما دروغ می گویید، جمله ی مانند "خوب، گریه کنان پیش من نیاید وقتیکه ...." یا نگید من نگفتم." را بگوید و آنجا را ترک کنید، در نهایت آنها در زمانی که شما را باور کنند پیش شما خواهند آمد. اگر این اتفاق نیفتاد از راهی دیگر دوباره امتحان کنید و یا تسلیم شوید.

5

از اعتقادات استفاده کنید.

اگر آنها واقعا ساده لوح هستند موضوعی را که می دانید آنها باور می کنند انتخاب کنید و اگر آنها واقعا باهوش هستند و یا همه آنها ساده لوح نمی باشند یا زیاد ساده لوح نیستند به موضوعی که آنها اعتقاد دارند بچسبید. شاید برادر شما به ماشین ها و ترانسفورمر و بیگانگان علاقه دارد بنابراین با او در مورد ماشین، ترانسفورمر و بیگانگان صحبت کنید. شاید بهترین دوست شما همه چیز را در مورد استیو جابز می داند بنابراین دروغ خود را از مطلبی متفاوت انتخاب کنید. عاقلانه انتخاب کنید.

6

نکات مهم برای دروغ گفتن

- سعی کنید نخدید و پوز خند هم نزنید، این کار ممکن است به گرفتار شدن شما بی انجامد.

- به اطراف نگاه نکنید یا بی قراری از خود نشان ندهید سعی کنید به اندازه کافی آرام باشید.

- سعی کنید هیجان های مشابه زمانی که در حال گفتن حقیقت هستید را نشان دهید.

- بدن خود را در زمان گفتن دروغ لمس نکنید و سعی کنید از تماس چشمی اجتناب نکنید.

- هرگز در هنگام دروغ به پایین نگاه نکنید.

- سریع چشمک نزنید، چشمک زدن های سریع نشانه بارز دروغ گفتن است.

- نقش یک فرد آگاه را بازی کنید، شما می خواهید آنها را فریب دهید و آنها می خواهند حقیقت را بدانند.

- با لکنت زبان یا زیر لب سخن نگویید، ممکن است آنها واقعیت دروغ گفتن شما را آشکار کنند .