Nattoku زبان بدن ژاپنی

شما اینجا هستید:

 

مشت زدن به کف دست. (ضربه زدن در خاورمیانه)

این ژست می تواند مانند ضربه زدن به ران ها باشد، در این مورد ضربه باید آنقدر محکم باشد که صدای آن شنیده شود. این ژست می تواند شبیه به ژست ” می خواهم دعوا کنم. ” در غرب باشد . نگران نباشید اگر مشاهده کردید فردی این حرکت را روبروی شما انجام داد، نیازی به جابجایی نیست، او نمی خواهد با شما مبارزه کند در حقیقت کاملا مخالف آن است، او با مطلبی که شما بیان کردید موافق است!

 

نکته مهم: بسیاری از مردم بر این باور هستند که ژاپنی ها از حرکات بدن در هنگام گفتگو خودداری می کنند، به هرحال 120 اشاره و حرکت به صورت عمومی در ژاپن استفاده می شود. حتی پس از حذف آنها پس از گذشت سال ها هنوز هم 70 تا از آنها که در نشانه های ناخودآگاه سایت نخست اندیش معرفی شده اند باقی مانده اند.

همچنین توصیه ما به شما تماشای مانگا (صنعت کمیک‌ استریپ ) و فیلم های ژاپنی برای درک بهتر مطالب زبان بدن ژاپنی است. در نوارهای کمیک، انیمیشن و فیلم های قدیمی ساخته شده با کوروساوا و یاسوجیرو اوزو هیجان ها و معانی از طریق کلمات منتقل نمی شوند، یا برون فکنی عواطف چهره اغلب با اشارات و حرکات بیان می شوند. خود را با فهمیدن تعداد زیادی از برون فکنی عواطف مسلح کنید، خوانندگان مطمئن باشند که بیشتر از ژاپن و زبان ژاپنی از تفسیر این حرکات لذت خواهید برد.