حیث التفاتی Intentionality

شما اینجا هستید:

معنی: حیث التفاتی

مفهومی که فرانتس برنتانو مطرح کرد و بنا بر آن آگاهی به اشیاء و امور خاص اشاره می کند – درباره چیز ها است. به معنای قصد داشتن و نیت مند بودن (intending) نیست.