علاقه دیدگاه داچر کلتنر

شما اینجا هستید:

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و ... با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان علاقه دیدگاه داچر کلتنر بیان می شود.

علاقه در آمریکا، انگلیس و آلمان تأیید شده است و در دیگر کشورها با تحقیق مشخص می شود. احساس به دست آوردن توجه فرد دیگری یا به طور موقت مجذوب کسی دیگر شدن است. این هیجان نزدیک به احساس های جاذبه،  کنجکاوی، پیگیری و توجه می باشد.

1

این هیجان یکی از اصلی ترین امیال برای یادگیری، کاوش و کشف است. این هیجان ما را به سمت ناشناخته ها و القاء کردن علاقه به دانستن می کشاند. زمانیکه ما علاقمند می شویم، احساسی از جاذبه توجه ما را به طرف چیزی جلب می کند. افراد اغلب تجربه علاقه را در زمان تمرکز بر موضوعی که توجه آنها را جلب کرده به دست می آورند، این موضوع در حالی اتفاق می افتد که توجه خود را از محیط قطع می کنند. بیان چهره ای با حالت علاقه اغلب با اتساع مردمک که باعث افزایش ورود نور به چشم ها است دیده می شود، همچنین ابروها بالا رفته و لبخند بسیار کوچکی شکل می گیرد. آوای شکل گرفته در علاقه شبیه به میل است اما از آن سریعتر و بلندتر می باشد. ممکن است شما این یبانات را فقط در این مجموعه بخوانید اما در نظر داشته باشید قبل از تصمیم گیری در مورد وجود آنها حتماً  روان شناسی هیجان ها را مطالعه کنید.

علاقه برای انسان تجربه مهمی است، این احساس الهام بخش کنجکاوی و یادگیری و همچنین پیوندی اجتماعی است. آیا تا به حال جمعیتی از مردم را در حال دیدن چیزی که جالب توجه بوده و شما نمی توانستید به آنها ملحق شوید را داشته اید؟

بسیاری از مکالمات بین غریبه ها به خاطر علاقه آغاز می گردد. ما پیشرفته ترین تکنولوژی بر روی زمین هستیم و دلیل آن بیان و به اشتراک گذاری تجارب و منافع و دنبال کردن علایق ما است.

2

تشخیص علاقه در آوا

صدای کوتاه و روشن.

آغاز گام پایین و سپس افزایش و دوباره کاهش.

در صورت بسته بودن دهان صدای ”hmmm“

در صورت باز بودن دهان صدای ”oooh“

بیانی شبیه به میل اما در مدت زمان کوتاه تر و با گام بلند تر.

3

تشخیص علاقه در چهره

مقداری حرکت ابرو.

گوشه لب ها برای لبخند خفیف کشیده می شود.

ممکن است سر مقداری کج شود.