لذت دیدگاه داچر کلتنر

شما اینجا هستید:

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و ... با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان لذت دیدگاه داچر کلتنر بیان می شود.

لذت در بسیاری از فرهنگ ها دیده و جهان شمولی توسط پژوهش ها مشخص شده است. این هیجان تفریح، احساس پیدا کردن به چیزی خنده دار، لذت بخش و سرگرم کننده است. برخی از واژه های دیگر که نزدیک به سرگرمی می باشند، خنده دار، طنز آمیز، با نشاط، لذت بخش و بازیگوشی است.

1

بیشتر مردم این حالت هیجانی را یک تجربه مثبت می دانند، به ویژه زمانیکه با دیگران باشند. تفریح در بسیاری از موقعیت ها ایجاد می شود، وقتی کسی جوکی خنده دار گفته یا در هنگام بازی کردن یک بازی سرگرم کننده یا زمانیکه مورد لذت بخشی به طور غیر منتظره اتفاق بیفتد.

این هیجان نقش مهمی در زندگی اجتماعی انسان ایفا می کند. دوستان، خانواده و عاشق ها با رویدادهای تفریحی نزدیکتر و ارتباط آنها قوی تر می شوند. به صدای خنده گروه هایی که دوستان نزدیک به هم هستند گوش کنید. آیا متوجه شده اید که صدای خنده آنها شبیه به هم است؟

دلیل این مسئله آن است که افراد در طول زمان تمایل به تقلید از خنده افراد دیگر در گروه های اجتماعی دارند، تجربه مشترک از خنده و لبخند زدن با یکدیگر راهی مهم برای سرعت بخشیدن به ایجاد رابطه همراه با اعتماد است.

تفریح همیشه یک تجربه مثبت برای همه نسبت، در شرایط مختلف موارد بسیاری وجود دارد که بیان یک حالت تفریحی نامناسب است. ابراز حالت تفریح در مناسبت های جدی مانند زمانیکه به دوستان در مورد موضوع نامناسبی که مربوط به او است مطلبی می گوئید، می تواند برای شخص توهین آمیز یا پست باشد، حتی اگر مطلبی در مورد داستانی که به نظر شما خنده دار است را بیان کنید.

تفریح همیشه برای ایجاد سلسله مراتب استفاده می شود مانند : زمانیکه گروهی متشکل از افراد قلدر به موضوعی کم اهمیت می خندند.

2

تشخیص در آوا:

صدای خنده روشن و مسرور

صدای طولانی مدت "هاهاها"

طولانی مدت بودن آوای خنده حتی می تواند تا چند دقیقه طول بکشد.

3

تشخیص در چهره:

چشمان جمع شده ( به دلیل لبخند )

لبخند بزرگ

سر معمولاً به سمت عقب کج شده