شاخص های زبانی دروغ و فریب

شما اینجا هستید:

شاخص های زبانی دروغ و فریب یکی از مهمترین مهارت های یک مفسر حرفه ای در زمان تفسیر و تشخیص علائم فریب است. تعدادی از این علائم عبارتند از:

1

اصطلاحات بلاتکلیفی

استفاده از اصطلاحاتی که نشان دهنده بلاتکلیفی است. عباراتی مانند: معمولا، نوعی از، بخشی از برای فریبکار مطلوب است زیرا به وی اجازه می دهد که به راحتی به جای پنهان کاری از جعل استفاده کند.

2

شرح و بیان غیر واقعی

شرح و بیان غیر واقعی. افراد دروغگو از جزئیات کمتری استفاده می کنند، تا نیازی به یاد آوری مطالب در زمانی که مفسر دوباره از آنها درخواست بازگو کردن موضوع را دارد نداشته باشند.جزئیات بیش از حد منجر به اظهارات متناقض و بروز اشتباه می شود.

3

استفاده غیرفعال

استفاده غیر فعال. کلید مفسر استفاده فعال و غیر فعال از زبان است. به جای " آنگاه من در را قفل کردم." فریبکار می گوید، " پس از آن در بسته شد."

4

استفاده از دوم شخص

استفاده از دوم شخص.  فریبکار در طول گفتگو از دوم شخص و اشاره به خود استفاده می کند.

5

کوتاه کردن زمان

کوتاه کردن مدت زمان ارسال پیام. فریبکارها برای متقاعد کردن مفسر تنها آنچه را که فکر می کنند حقیقت است بدون ارائه هر گونه اطلاعات اضافی بیان خواهند کرد.

6

پاسخ همراه با تاخیر

پاسخ همراه با تاخیر. تغییر در مدت زمان پاسخ به یک سوال، شاخص این زمان مدت زمانی است که افراد به پرسش فرد دیگری پاسخ می دهند است.

7

نکته کشف زبانی فریب

هنگامی که با این شاخص ها روبرو می شوید، توجه داشته باشید که در آن گفتگو خطایی رخ داده، بدون اینکه طرف مقابل نشانه ای از سوء ظن شما دریافت کند، بعد از گذشت مدتی دوباره به موضوع با پرسش های اکتشافی باز گردید.