دیدگاه سلامت روان و مدیریت توجه

شما اینجا هستید:
هوش چیزی جز توجه مستمر نیست. (کلاد آدرین هلویتوس)

آغاز کار

مدیریت توجه یکی از مهمترین مهارت های است که در دنیای امروز سلامت روان افراد را تضمین می کند. هنگامی که نیروی های روانی متمرکز نباشد،تاثیر گذار هم نخواهیم بود. اگر ما برای کارمان اهمیت قائل نباشیم، زمان را از دست داده و اشتباهات سبک سرانه مرتکب خواهیم شد. مدیریت توجه به ما کمک می کند که در یک سطح عاطفی با خود و دیگران ارتباط برقرار کرده و برای انجام کارها و دستیابی به اهداف شخصی و یا در راستای اهداف جمعی که در آن فعال هستیم، ترغیب شویم.

هر فردی خواهان افزایش بهره وری کارهایش است. دسترسی مداوم به اطلاعات و انتظار کار موثر تر در زمان کمتر، فشار سنگینی بر انسان ها در دنیای امروزی وارد می کند و افراد به راحتی در هنگام کار تمرکزشان را از دست می دهند. مدیریت توجه به ما کمک می کند که بهره وری کارها را در کنار رضایت از زندگی افزایش دهند.

افکار ما واقعیتمان را شکل می دهند-بر هر چه متمرکز باشیم،تمایل داریم که در همان جهت حرکت کنیم.

پیتر مک ویلیامز

1

مدیریت توجه چیست؟

مدیریت توجه باعث افزایش تمرکز می شود و هم در حیطه ی فردی و هم در حیطه ی اجتماعی قابل اجراست. افراد ترغیب می شوند قبل ازتاثیر گذاری بر دیگران با مشکلات توجه خود کنار بیایند. برای درک  مدیریت توجه باید به این سوال که بخش اعظم توجه فرد بر چه موضوعی متمرکز شده است؟ پاسخ داد، بیشتر متخصصان توجه را به ۴ زمینه تقسیم می کنند. اگرچه نام ها متفاوت است ولی دیدگاهی یکسان بر همه ی این تقسیم بندی ها غالب است.

2

۴ زمینه ی توجه:

توجه ارادی: هنگامی که توجه افراد ارادی است به صورت استراتژیک برنامه ریزی می کنند و کارهایشان را الویت بندی می کنند.

توجه واکنشی: توجه واکنشی در واقع پاسخی است که فرد به دنیای اطرافش می دهد. آن ها زمان بیشتری را صرف کار های جزئی کرده تا اینکه به صورت ارادی به کارشان رسیدگی کنند.

توجه از هم گسیخته: افراد زمان بسیاری برای پاسخ دادن به پیغام هایشان و یا رسیدگی به  چیز هایی که کارشان را مختل می کند صرف می کنند.

توجه بی نتیجه: این شرایط زمانی رخ می دهد که افراد برای انجام کارهایشان وقت تلف می کنند. اگر در زمان برنامه ریزی شده ی استراحتتان نباشید، سر زدن به صفحه ی فیسبوک و چت کردن جز فعالیت های بی نتیجه هستند.

3

فکر نکنید و توجه کنید!

پشنهاد فکر نکردن ممکن است غیر منطقی به نظر برسد. اما بسیاری از افراد بار ها و بار ها به چیزهای مختلف  فکر می کنند و بر افکار نادرست متمرکز می شوند. هنگامی که به صورت مستمر در حال فکر کردن هستیم نمی توانیم به اتفاقاتی که در اطرافمان رخ می دهد توجه کنیم. احساسات ما نحوه ی فکر کردن و موضوعی که به آن فکر می کنیم را کنترل می کنند. هنگامی که احساس می کنید موضوعی کسل کننده است و یا فقط وقتتان را تلف می کند، توجه شما کمتر می شود. به عنوان مثال هنگامی که افراد حاضر در یک جلسه احساس کنند که آن جلسه سودمند نیست توجه کمتری را به آن اختصاص می دهند. توجه کردن باعث می شود که افراد بهتر با دنیای اطرافشان ارتباط برقرار کنند و بهتر احساساتشان را پردازش کنند و نحوه ی استدلال شناختی خود را سر و سامان دهند.

4

میوشین چیست؟

میوشین واژه ای چینی است که می توان به صورت تقریبی معادل بدون ذهن آن را در نظر گرفت. از این مفهوم در هنر های فیزیکی استفاده می شود و برای اینکه درک بهتری از آن داشته باشیم می توانیم آن را ذهن خالص بنامیم. در میوشین افراد در حالت غیبت افکار ارادی و احساسات بر روی انجام یک کار متمرکز می شوند. از مدیتیشن برای رسیدن به میوشین استفاده می شود. میوشین به تقویت مهارت حسی کمک می کند.

5

سین یی یا(قلب عقلانی) چیست؟

سین یی قدمت چند صد ساله دارد و در دسته ی هنر های فیزیکی قرار می گیرد. چی یی از چین نشات گرفته است. هنگامی که تکینیک های دعوا در کنترل شرایط  موثر واقع نمی شوند، استراتژی های مرتبط کننده ی ذهن و بدن می توانند تاثیر گذار باشند. در سین یی ایده ی ۶ هارمونی که در کونگ فو و سایر هنر های فیزیکی وجود دارند مطرح می شوند. ۳ هارمونی داخلی ذهن را با اراده، انرژی و قدرت پیوند می دهند.

۱.سین  و یی: ذهن (سین) را با دل یا اراده (یی) پیوند می دهد.

۲.یی و کی: ارداه (یی) را با انرژی طبیعی (کی) پیوند می دهد.

۳.کی و لی: انرژی (کی) را با قدرت (لی) پیوند می دهد.

دستیابی به هارمونی های داخلی معمولا از طریق مدیتیشن که ذهن را به بدن مرتبط می کند انجام می شود.

هنر واقعی حافظه توجه است. ساموئل جانسون