درد دیدگاه داچر کلتنر

شما اینجا هستید:

هیجان ها توسط فلاسفه، زیست شناسان، روان شناسان، نورساینتیست ها و ... با دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوشته هیجان درد دیدگاه داچر کلتنر بیان می شود.

درد در کل جهان به رسمیت شناخته شده است. یک تجربه حسی ناخوشایند مرتبط با آسیب های فیزیکی است، با این حال افراد می توانند این احساس را در موارد روانی و عاطفی حس کنند .

1

کلماتی که با این هیجان مرتبط هستند عبارتند از: ناراحتی، پریشانی، سوزش (خفیف)، درد و شکنجه (شدید)، معمولاً این احساس یک تجربه منفی است که باعث ایجاد انگیزه عقب نشینی و یا متوقف کردن هر عملی که در حال انجام آن هستیم می شود. این رفتار یک واکنش مهم برای جلوگیری از آسیب بیشتر ذهنی و بدنی است.

معمولاً این احساس تا زمان از بین رفتن محرک مضر یا جراحت بهبود نمی یابد. افرادی که تجربه این هیجان را داشته اند حالتی از ورود سلاح سرد، رنج، ضربان دار بودن، یا درد بر اثر برخورد ترکه یا احساسی تیز در منبع صدمه را گزارش دادند. درد به ما اطلاعاتی حیاتی در مورد ماهیت و محل مشکلات بدن می دهد.

بدون این هیجان ما می توانیم در معرض خطر جدی و حتی عدم آگاهی از آن قرار گیریم. درد دارای یک جزء هیجانی قابل توجه است، ما گاهی اوقات از آن برای بیان احساس استفاده می کنیم به عنوان مثال: ”زمانیکه که شما گفتید این به من صدمه زد.“ یا ”با ترک کردن من به قلبم چاقو زدی.“

درست مانند هر احساس دیگر گاهی اوقات ما می توانیم یاد بگیریم که با استفاده از ذهن این احساس را کنترل کنیم.

افرادی که تجربه دردهای مزمن را دارند می توانند از درمان های عاطفی و روانی خاص برای به حداقل رساندن ناراحتی خود استفاده کرده و یاد بگیرند چگونه بدن و ذهن خود را کنترل کنند.

2

تشخیص در آوا:

تنفس سریع از طریق دندان ها و یک صدای هشدار گونه بلند.

صدای هشدار دهنده معمولاً مانند ”ah“ یا ”owh“  یا ”oof“

درد طولانی مدت صدا حالت التماسی و یا اعتراضی می گیرد.

درد ناگهانی باعث سریعتر شدن صدا در آن زمان می شود.

3

تشخیص در چهره:

درهم کشیدن ابروها

بستن محکم چشم ها.

کشیده شدن گونه ها به سمت بالا.

فشار لب ها بر روی یکدیگر.

کشیده شدن دهان به سمت بالا.