هیجان پروفسور داچر کلتنر

شما اینجا هستید:

پروفسور داچر کلنتر  در مجموعه Emotionwise نحوه تشخیص بیست هیجان را در اختیار ما قرار می دهد. در این مطلب قسمت مقدمه این مجموعه را با هم مطالعه می کنیم. در صورت تمایل به آشنایی با دیدگاه پروفسور داچر کلتنر در خصوص تعریف و تشخیص هر هیجان به دانشنامه مراجعه کنید.

به Emotionwise  اولین ابزار مبتنی بر علم آزاد در جهان خوش آمدید، در این گروه ما به بزرگسالان و کودکان مهارت های ضروری افزایش هوش هیجانی را آموزش می دهیم.

در بیست سال گذشته بر روی هیجانات و بیان چهره ای، آوایی و تماس مطالعه کرده  و هیجان هایی را که تا به حال بر روی آنها مطالعاتی صورت نگرفته بود مورد بررسی قرار دادم  مانند : خجالت، محبت، قدردانی و بیم، در ضمن مطالعاتی هم بر روی خواندن هیجان ها در خود و دیگران برای رفاه افراد، روابط و سازمان دهی  آنها انجام شده است.

تنها به عنوان یک نقد، همیشه مشغول  مطالعات علمی بوده و در آنها کمبود توانایی درک هیجان ها در دیگران را به عنوان یک عنصر اساسی در سازگاری های اجتماعی مشاهده کرده ام. به عنوان مثال در سندرم آسپرگر، شیدایی و اسکیزوفرنی، یادگیری خواندن هیجان ها در دیگران و خودمان یکی از بزرگترین مهارت های مهم برای توسعه زندگی است.درک هیجانها  شاید مهمتر از هر مهارت اجتماعی دیگر  و به عنوان یک مزیت و  ابزاری برای گسترش توانایی های شما خواهد بود.

1

هیجان ها چه هستند، چرا مهم می باشند و چگونه در شرایط روزمره آشکار می شوند؟

این سؤال به شدت مورد بحث است. برخی از متفکران مانند ویلیام جیمز فکر می کنند هیجان ها احساس فیزیکی هستند. دانشمندان دیگر  مانند ژان پل سارتر هیجان ها را باورها و یا راه های خاصی برای قضاوت ما در مورد جهان می دانند. به عنوان مثال در حالت خشم ما احساس می کنیم جهان عادلانه نیست.

دیگر پیشگامان در این زمینه فکر می کنند که هیجان ها چگونه در بدن ابراز می شوند؟ چارلز داروین و پل اکمن توصیف کاملی از چگونگی بیان هیجان ها در بدن ارائه داده اند.

تمامی پژوهش های این متفکران در این مجموعه وجود دارد. هیجان ها شامل احساسات، کلمات، تصاویر، باورها و جنبش های بدنی هستند.

دانشمندان امروزه هیجان را به صورت زیر تعریف می کنند:

هیجان پاسخ های کوتاه چند مؤلفه به چالش ها یا فرصت هایی است که برای اهداف فرد حائز اهمیت می باشد، به ویژه آنهایی که اجتماعی هستند.

ما دوست داریم به هیجان ها تحت  عنوان الگوی مختصری مربوط به دیگران که به ما کمک می کند تا به مهمترین وظایف زندگی فکر کرده وآن را هدایت کنیم. بطور مثال در زمان شکست عشقی، تربیت فرزندان، پرتوهایی از استرس در کار، مذاکره با بی عدالتی و مقابله با از دست دادن. به همین دلیل یادگیری زبان هیجان ها بسیار مهم است.

2

منشاء این علم کجاست و چرا باید باور کنیم که این بیانات جهانی است؟

علم مربوط به بیان هیجانی در حال حاضر 130 سال قدمت دارد و به صورت جدی با کتاب پرفروش چارلز داروین ، بیان هیجان در انسان و حیوانات آغاز شده است. در این کتاب داروین توضیح می دهد که چگونه بیش از بیست هیجان از طریق صورت، صدا، پاسخ های فیزیکی (به عنوان مثال عرق کردن) و حرکات بدن بیان می شود. کتاب داروین به ویژه در بیست سال گذشته بیش از سیصد بار بررسی و مقالات علمی در مورد طبیعت بیان هیجان از طریق چهره، صدا و لمس بارها منتشر شده است.

3

مغز عاطفی در مقایسه با مغز منطقی چیست؟ چرا تعادل بین این دو برای عملکرد موفق اجتماعی بسیار مهم است؟

یکی از مهمترین کشف ها در مطالعات علمی از هیجان مناطق مختلف مغزی در پاسخ های هیجانی ناخود آگاه و افکار منطقی دخیل بوده است. به عنوان مثال : منطقه ای از مغز که آمیگدال نام دارد و در نزدیکی ساقه مغز واقع شده، سیستم قلبی عروقی ما را برای آماده شدن برای جنگ و گریز فعال می کند.

به همین ترتیب ناحیه ای از مغز که با عنوان هسته اکومبنس شناخته شده است، اطلاعات مربوط به پاداش و بخشی از تجربه لذت را پردازش می کند.

این بخش های قدیمی مغز سیگنال ها را به قسمت های متفاوتی از فرونتال لوب ارسال می کنند. فرونتال لوب هشتاد درصد مغز ما را تشکیل می دهد و به تازگی در تکامل مغز به وجود آمده است. مناطق خاصی از فرونتال لوب مانند قشر شکمی پیش پیشانی درگیر برچسب های هیجانی هستند و این فرآیند از طریق تحقیقات علمی جنگ و گریز و پاسخ های تولید شده توسط آمیگدال به دست آمده است.

به منظور ایجاد تعادل در زندگی اجتماعی، درک دیگران و خودمان بسیار حائز اهمیت است. جلوگیری و متوقف کردن هیجان ها غیر ممکن بوده اما مدیریت آنها امکان پذیر است. با فهمیدن چگونگی احساس در زمان به وجود آمدن یک هیجان خاص و چگونگی نگاه و صدای دیگران شما می توانید اطلاعات ارزشمندی برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد تعامل های اجتماعی به دست آورده و مورد استفاده قرار دهید.

4

چه تفاوتی میان هیجان، خلق و خو و ویژگی های شخصیتی وجود دارد؟

در حالیکه شما درک قوی از هیجان ها به دست می آورید مهم است که در مورد چند تفاوت فکر کنید. هیجان ها تجربه های بسیار زودگذر و خاص هستند. به عنوان مثال : زمانیکه شما موجی از دلسوزی را احساس می کنید. در مطالعات علمی این تجربه در مورد یک شخص یا چیز مورد نیاز بسیار زود گذر و خاص است و معمولاً بین 5 تا 60 ثانیه به طول می انجامد. در مقابل خلق و خو طولانی تر از هیجان ها بوده و تمرکز خاصی ندارد. به عنوان مثال : وقتی که شما احساس تحریک پذیری می کنید می تواند چند دقیقه به طول بیانجامد نه چند ساعت و چند روز و شما نمی توانید روشن کنید که چرا احساس تحریک پذیری دارید. ممکن است به نظر برسد موارد زیادی این احساس را با همین روش و حتی کلی تر  ویژگی های شخصیتی یا سرشت را در شما ایجاد کنند. بیشتر افراد تمایل دارند هیجان خود را احساسی خاص تعریف کنند مانند ترس یا تعجب یا قدردانی یا غرور، در واقع باید مقداری درباره سرشت هیجانی آگاهی خود را افزایش دهید. صفات شخصیتی گرایش به پایداری احساس خاص هیجان ها را در تمامی طول عمر دارند که این بخشی از هویت ما است.

5

هوش هیجانی چیست؟

واژه هوش هیجانی توسط دانیل گلمن بر اساس کارهای علمی جک مایر و سالوی پیتر مطرح گردید. هوش هیجانی به چهار مهارت تقسیم می شود:

توانایی تشخیص هیجان ها در دیگران

توانایی تشخیص هیجان در خود

توانایی استفاده از هیجان های عاقلانه در شرایط مختلف

توانایی مدیریت هیجان ها در راه مناسب

در مطالعات علمی ثابت شده است که هوش هیجانی به عنوان یکی از بی شمار کلیدهایی است که توانایی روشن شدن آگاهانه در مورد روابط، فرزندان و همکاران در محل زندگی وکار را دارد. در حقیقت شاید مهم ترین مهارت اجتماعی است که می توانیم آن را افزایش دهیم. در مورد هوش هیجانی مشخص شده است که می تواند پیش بینی از ازدواجی شادتر، الگوهای سالم تر پرورش کودک، موفقیت در سلسله مراتب اجتماعی در مدرسه و  محل کار را در اختیار ما قرار دهد.

هسته هوش هیجانی به رسمیت شناختن هیجان ها در دیگران و در خودتان است. این توانایی شامل دیدن، شنیدن و احساس هیجان ها و برچسب زدن به وسیله یک زبان غنی و دقیق است. قدیمی ترین سیگنال های هیجانی مربوط به چهره، صدا و لمس می باشد. مناطقی از مغز به پردازش هیجانی اطلاعات مربوط به چهره و آوا اختصاص داده شده است. برون فکنی عواطف چهره و تولید آوا زبان جهانی هیجان های انسان است. آنها هسته اولیه زبان نوزادان برای برقراری روابط اجتماعی و مناسب ترین محل برای آغاز توسعه هوش هیجانی هستند.